• Yazarlık... E-COZUM.NET
    Fikirlerinizi/yazılarınızı yayınlayabileceğiniz elit bir platform arıyorsanız; E-COZUM.NET doğru adres! Detaylar BURADA ...
  • Merhaba Ziyaretçi.
    "Karantina" konulu fotoğraf oylaması başladı. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de oy kullanmaya bekliyoruz...
  • Merhaba Ziyaretçi.
    Kazandığınız her 1000 ÇTL birikiminizi 5 TL ile değiştirip ödeme alabilirsiniz...

10. Sınıf Coğrafya Çözümlü Test (Yeraltı Suları)

~meLek~

GalataSaray'ım
10. Sınıf Coğrafya Çözümlü Test(Yeraltı Suları)

Soru 1. Çöküntü havzaları içinde oluşan büyük göller aşağıdaki bölgelerin hangisinde yaygın olarak görülür?

A) Doğu Afrika
B) Kuzey Amerika
C) Asya’nın batısı
D) Kuzeybatı Avrupa
E) Güney Amerika

Soru 4. Bir akarsudan sulama amacı ile yılın ancak belli bir kesiminde yararlanılabiliyorsa, bu durum akarsuyun öncelikle hangi özelliği ile ilgili olabilir?

A) Rejimiyle
B) Akımıyla
C) Hızıyla
D) Eğimiyle
E) Yüküyle

Soru 5. “Türkiye’de akarsular, saniyede akıttıkları toplam su miktarı bakımından fazla zengin sayılmaz. Ancak enerji potansiyeli bakımından oldukça zengindir.”

Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?

A) Akarsu yataklarında eğimin fazla olduğuna
B) Akarsu havzalarının geniş olduğuna
C) Akarsuların kar suyuyla beslendiğine
D) Akarsu rejimlerinin düzensizliğine
E) Akarsuların sık sık yatak değiştirdiğine.

Soru 6. Akarsulardan;

I. Ulaşım
II. Turizm
III. Enerji üretimi
IV. Sulama ve kullanma suyu sağlama alanlarında yaralanılabilir.

Türkiye’deki akarsulardan bu alanların en çok hangilerinden yararlanılmaktadır?

A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) II ve III
E) III ve IV

Soru 7. Çok kısa bir süre içinde birden bire kabararak coşkun bir şekilde akan, sonra kuruyacak duruma gelen akarsulara “sel rejimli” akarsular denir. Bölgelerin yağış rejimi göz önüne alındığında, sel rejimli akarsuların daha çok hangi bölgede görülmesi beklenir?

A) İç Anadolu Bölgesinde
B) Marmara Bölgesinde
C) Ege Bölgesinde
D) Karadeniz Bölgesinde
E) Doğu Anadolu Bölgesinde

Soru 8. Aşağıdaki göllerden hangisi volkanik set gölü sınıflandırmasına girer?

A) Van Gölü
B) Yedi Göller
C) Tuz Gölü
D) Uluba Gölü
E) Abant Gölü


Soru 9. Aşağıdaki göllerden hangisi karstik kökenli bir göldür?

A) Van Gölü
B) Tuz Gölü
C) Salda Gölü
D) Eğirdir Gölü
E) Manyas Gölü

Soru 10. Aşağıdaki göllerden hangisi alüviyal set gölüdür?

A) Tuz Gölü
B) Mogan Gölü
C) Kuş Gölü
D) Beyşehir Gölü
E) Hazar Gölü

Soru 11. Türkiye’deki akarsuların üzerinde taşımacılık yapılamıyor.

Bu durumun oluşmasında:

I. Yatak eğimlerinin fazla olması
II. Akarsu uzunluğunun yetersiz olması
III. Denge profiline ulaşamamış olması
IV. Sulama amacıyla kullanılıyor olması

gibi faktörlerden hangileri daha fazla etkilidirler?

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) II ve IV
E) I ve III

Soru 12. Türkiye’deki akarsular için aşağıdaki saptamalardan hangisini yaparsak yanlış olur?

A) Denge profiline ulaşmamıştır
B) Rejimleri düzensizdir
C) Ulaşıma elverişli değildirler
D) Yatak eğimleri azdır
E) Enerji potansiyelleri fazladır

Soru 13. Ege ve Akdeniz Bölgesi akarsularının debisi yaz aylarında önemli miktarda azalır. Böyle bir durumun oluşmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangidir?

A) Yağışın şekli
B) Akarsu yatak eğimi
C) Akarsu boylarının uzunluğu
D) Bölgelerin yağış rejimleri
E) Yağışların biçimi

Soru 14. Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi akarsularının boyları kısa iken, Ege Bölgesi akarsularının boylarının uzun olmasının temel sebebi nedir?

A) Yatak eğimleri
B) Dağların uzanış doğrultusu
C) Yıllık yağış miktarı
D) Yağış rejimleri
E) Kayaçların yapısı


Soru 15. Akarsuların rejimlerini etkileyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yağışın miktarı
B) Yağış rejimi
C) Akarsuyun uzunluğu
D) Yatak eğimi
E) Debisi

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi bir akarsuların debisi üzerinde etkili değildir?

A) Yağışın miktarı
B) Bitki örtüsü
C) Kar ve buz erimesi
D) Buharlaşma miktarı
E) Yatağının yapısı

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi akarsuların aşındırma faaliyetleri sonucunda oluşmuştur?

A) Dağ eteği ovası
B) Falez
C) Birikinti konisi
D) Delta
E) Dev kazanı

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisini oluşumunda akarsular etkili olmamıştır?

A) Moren
B) Kırgıbayır
C) Peribacası
D) Dev kazanı
E) Menderes

Soru 19. Aşağıdaki akarsularımızdan hangisi karma rejimli bir akarsudur?

A) Gediz
B) Susurluk
C) Dicle
D) Göksu
E) Çoruh

Soru 20. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşabilmesi için eğimin azalması gerekmektedir?

A) Çentik vadi
B) Menderes
C) Peribacası
D) Seki
E) Asılı vadi


CEVAP ANAHTARI

1C 2A 3A 4E 5A 6A 7C 8B 9E 10D 11D 12B 13B 14E 15E 16A 17C 18B
 
Top