Kaynak ikonu

Yuvarla, Tamsayı

Yuvarla
Bir sayıyı belirlenen sayıda basamağa yuvarlar.

Kullanım şekli :
YUVARLA(sayı; sayı_rakamlar)
Sayı; yuvarlamak istediğiniz sayıdır.
Sayı_rakamlar; sayıyı yuvarlamak istediğiniz basamak sayısını belirtir.

• Sayı_rakamlar 0'dan (sıfırdan) büyükse, sayı belirtilen ondalık hane
sayısına yuvarlanır.
• Sayı_rakamlar 0 ise, sayı en yakın tamsayıya yuvarlanır.
• Sayı_rakamlar 0'dan küçükse, sayı ondalık virgülün soluna yuvarlanır.

Uygulama:
=YUVARLA(2,15; 1) è 2,2
=YUVARLA(2,149; 1) è 2,1
=YUVARLA(-1,475; 2) è -1,48

Tam Sayı
Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar.

Kullanım şekli :
TAMSAYI(sayı)

Uygulama:
=TAMSAYI(8,9) eşittir 8
=TAMSAYI(-8,9) eşittir -9
Gönderen
YoRuMSuZ
Gösterim
415
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 star(s) 0 oy

YoRuMSuZ: diğer kaynakları

Top