Kaynak ikonu

Proteus Türkçe Kullanma Klavuzu

İÇİNDEKİLER

Sayfa

1. GİRİŞ 1

2... PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU 1

3. ISIS 1
3.1. Araç Çubukları 3
3.1.1.Dosya Araç Çubuğu. 3
3.1.2. Görünüm Araç Çubuğu. 4
3.1.3. Düzen Araç Çubuğu. 4
3.1.4. Yerleşim Araç Çubuğu. 6
3.1.5. Mod Seçim Araç Çubuğu. 7
3.1.6. Yönelim Araç Çubuğu. 9
3.2. ISIS Menüleri 10
3.2.1. File Menüsü. 10
3.2.2. View menüsü. 14
3.2.3. Edit Menüsü. 17
3.2.4. Library Menüsü. 19
3.2.5. Tools Menüsü. 28
3.2.6. Design Menüsü. 36
3.2.7. Graph Menüsü. 39
3.2.8. Source Menüsü. 43
3.2.9. Debug Menüsü. 46
3.2.10. Template Menüsü. 49
3.2.11. System Menüsü. 54
3.2.12. Help Menüsü. 61
3.3. Genel Düzenleme İşlemleri 62
3.3.1. Çalışma Ekranına Nesne Yerleştirilmesi 62
3.3.2. Nesnelerin Seçilmesi 63
3.3.3. Nesnelerin Silinmesi 63
3.3.4. Nesnelerin Sürüklenmesi 64
3.3.5. Nesne Etiketi Sürüklenmesi 64
3.3.6. Nesnelerin Yeniden Boyutlandırılması 65
3.3.7. Nesnelerin Döndürülmesi ve Aynalanması 65
3.3.8. Nesnelerin Düzenlenmesi 66
3.3.9. Nesne Etiketlerinin Düzenlenmesi 67
3.3.10. Seçili Tüm Nesnelerin Kopyalanması 68
3.3.11. Seçili Tüm Nesnelerin Taşınması 68
3.3.12 Seçili Tüm Nesnelerin Silinmesi 69
3.4. Etkileşimli Simülasyon. 69
3.4.1 Temel Beceriler 69
3.4.2. Ölçümlerin Alınması 72
3.4.3. Animasyon Adım Zamanı Kontrolü. 76
3.4.4. Etkileşimli Simülasyona İlişkin İpuçları 77
3.5. Grafik Tabanlı Simülasyon. 79
3.5.1. Geçerli Grafik. 79
3.5.2. Grafiklerin Yerleştirilmesi 79
3.5.3. Grafiklerin Düzenlenmesi 80
3.5.4. Grafik Çizim Bileşeni (Trace) Eklenmesi 80
3.5.5. Grafik Çizim Bileşenlerinin Düzenlenmesi 83
3.5.6. Grafik Çizim Bileşenlerinin Sıra Ve/Veya Renklerinin Değiştirilmesi 84
3.6 Eleman Oluşturulması 85
3.6.1. Eleman Gövdesinin Tanımlanması 85
3.6.2. Pinlerin Yerleştirilmesi 86
3.6.3. Pinlerin İsimlendirilmesi 86
3.6.4. Make Device Komutunun Kullanılması 88
3.6.5. Make Device Komutu. 88
3.7. Hiyerarşik Tasarımlar 94
3.7.1. Terimler 95
3.7.2. Alt devreler 97
3.7.3. Modül-Elemanlar 98
3.7.4. Harici Modüller 99
3.7.5. Katmanlar Arası Geçiş. 100
3.7.6. Tasarımın Genel Olarak İsimlendirilmesi 100
3.7.7. Fiziksel Olmayan Katmanlar 101

4. ARES. 101
4.1. Araç Çubukları 104
4.1.1. Dosya Araç Çubuğu. 104
4.1.2. Görünüm Araç Çubuğu. 105
4.1.3. Düzen Araç Çubuğu. 106
4.1.4. Yerleşim Araç Çubuğu. 107
4.1.5. Mod Seçim Araç Çubuğu. 108
4.1.6. Yönelim Araç Çubuğu. 111
4.2. ARES Menüleri 112
4.2.1. File Menüsü. 112
4.2.2. Output Menüsü. 115
4.2.3. View Menüsü. 123
4.2.4. Edit Menüsü. 129
4.2.5. Library Menüsü. 136
4.2.6. Tools Menüsü. 143
4.2.7. System Menüsü. 150
4.2.8. Help Menüsü. 160
4.3. Nesne Yerleşimi 161
4.3.1. Eleman Yerleşimi 161
4.3.2. Packages. 163
4.3.3. Padler 165
4.3.4. 2D Grafik. 167
4.3.5. Alanlar 167
4.4. Nesne Düzenlenmesi 168
4.4.1. Tek Bir Nesneyi İşaretlemek. 168
4.4.2. Grup Halindeki Nesneleri İşaretlemek. 169
4.4.3. Bütün Nesnelerin İşaretlerinin Kaldırılması 169
4.4.4. Nesnenin Silinmesi 169
4.4.5. Nesnenin Sürüklenmesi 170
4.4.6. Nesnenin Düzenlenmesi 170
4.4.7. Elemanların İsim Kullanılarak Belirgin Hale Getirilmesi 170
4.5. Yol Yerleşimi ve Düzenlenmesi 170
4.5.1. Hat Listesi Yüklü Değilken Trace Yerleşimi 171
4.5.2. Hat Listesi Yüklü İken Trace Yerleşimi 172
4.5.3. Eğri Yol Parçaları 173
4.5.4. Auto Track Necking. 173
4.5.5. Trace Angle Lock. 174
4.5.6. Yolun İşaretlenmesi 174
4.5.7. Yol Genişliğinin Değiştirilmesi 175
4.5.8. Yolun Katmanının Değiştirilmesi 175
4.5.9. Yolun Yenilenmesi 176
4.5.10. Yolun Kopyalanması 176
4.5.11. Yolun Silinmesi 176
4.5.12. Yolun Düzenlenmesi 177
4.6. Blok Düzenleme Komutları 177
4.6.1. Blok Kopyalanması 177
4.6.2. Blok Taşınması 178
4.6.3. Blok Çevirme. 178
4.6.4. Blok Silme. 179
4.7. Dosyalama Komutları 179
4.7.1. Yeni Bir Layout’a Başlamak. 180
4.7.2. Layout Yükleme. 180
4.7.3. Layout Kaydetme. 180
4.7.4. Import/Export 181
4.7.5. Otomatik Kaydetme. 181
4.8. Pad ve Trace Stilleri 182
4.8.1. Pad Stili 182
4.8.2. Trace Stilleri 183
4.8.3. Via Stilleri 183
4.8.4. Stil Yönetimi ve Default.STY.. 183
4.9. Package Kütüphanesi 184
4.9.1. Yeni Bir Package Yapmak. 184
4.9.2. Pinler İçin Doğru Katmanların Seçilmesi 185
4.9.3. Pinin Numaralandırılması 186
4.9.4. Package Düzenlenmesi 186
4.10. Sembol Kütüphanesi 187
4.11. Ratsnest Özellikleri 187

4.11.1. Ratsnest’in Otomatik Olarak Yeniden Hesaplanması 188
4.11.2. Force Vectors. 188
4.11.3. Ratsnest Modu. 189
4.12. İsimlendirme. 189
4.13. Otomatik Yerleştirme. 190

4.13.1. Otomatik Devre Elemanları Yerleşimi 190
4.13.2. Otomatik Yerleştirme Penceresi 191
4.13.3. Nesne Seçimi 191
4.13.4. Dizayn Kuralları 192
4.13.5. Deneme Yerleşimi 192
4.13.6. Yer İşgal Tanımları 192
4.14. Manuel Yol Çizimi 193
4.14.1. Via Yerleştirmek. 194
4.14.2. Yolu İşaretlemek. 195
4.14.3. İşaretlenmiş Yolu Hareket Ettirmek/Sürüklemek. 196
4.14.4. İşaretlenmiş Yolu Silmek. 196
4.14.5. Yeniden Yol Çizmek. 196
4.15. Otomatik Yol Çizimi 197
4.15.1. Özellikler 197
4.15.2. Otomatik Çizim Komutları 198
4.16. Bağlantı Kural Denetleyicisi (CRC) 200
4.17. Tasarım Kural Denetleyicisi (DRC) 201
4.18. Hard Copy İşlemi 201


5. PROTEUS UYGULAMALARI 201
5.1. ISIS’ta Güç Yükselteci Devre Şeması Çizimi 202
5.2. Güç Yükseltecinin Simülasyonu. 209
5.3. Güç Yükselteci Şemasının ARES’e Aktarılması ve Baskı Devre Çizimi 216
5.4. Baskı Devrenin Manuel Olarak Çizimi 225
5.5. Mikrokontrolcü Simülasyonu. 228


6. SONUÇ VE ÖNERİLER.. 235

KAYNAKLAR 236
Gönderen
ZeyNoO
İndirilme
56
Gösterim
408
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 star(s) 0 oy

ZeyNoO: diğer kaynakları

Top