Kaynak ikonu

Excel'de Tük Sayfaları Tek Sayfaya Kopyalama (makro)

Kod:
Dim YeniSayfa As Worksheet
Dim SayfaSay
SayfaSay = Worksheets.Count
Set YeniSayfa = Worksheets.Add(After:=Worksheets(SayfaSay))
With YeniSayfa
For i = 1 To SayfaSay
Worksheets(i).UsedRange.Copy .Range("A" & IIf(i = 1, 1, .UsedRange.Rows.Count + 1))
Next
End With

Not:Tüm sayfalardaki filtreler kaldırılmış olmalıdır. Aksi halde sadece filtrelenen kayıtlar alınır.:)
Gönderen
merakettim
Gösterim
861
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 star(s) 0 oy
Top