yeni gerçek

  1. OBir

    12. Sınıf İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir (1960 – 1980)

    1960 kuşağı şairleri, 1961 anayasasının sağladığı özgürlükle birlikte, Nazım Hikmet’in kitaplarının yayımlanmasının serbestleştiği, siyasal ve güncel dergilerin yoğun olarak okunduğu ve gündemi belirlediği bir ortamın etkisindedirler. “Yeni Gerçek”, “And”, “Halkın Dostları”, “Militan” gibi...
Top