yağlı güreş

  1. dderya

    Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali

    Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali İki insanın birbiriyle hiçbir araç ve gereç kullanmadan eşit şartlarda belli bir alan, belli kurallar ve belli bir zaman içinde gerçekleştirdiği zihinsel ve fiziksel mücadele şeklinde tanımlanan güreş, insanlık tarihinin en eski...
Top