sütun verilerini toplama

  1. YoRuMSuZ

    Excel - Sütunda Farklı Türdeki Verileri Toplama

    Aynı sütunda yer alan farklı türdeki verilerin ayrı ayrı toplamını almamız gerekebilir. Ancak bunun için sütunlardan birine veri türünü belirten bir ifade girmemiz gerekir. Şimdi aynı sütunda yer alan farklı veri türlerini ayrı ayrı toplamak için bir uygulama yapalım. F2-F10 arasına satış...
Top