sayfa kopyalama

  1. merakettim

    Excel'de Tük Sayfaları Tek Sayfaya Kopyalama (makro)

    Dim YeniSayfa As Worksheet Dim SayfaSay SayfaSay = Worksheets.Count Set YeniSayfa = Worksheets.Add(After:=Worksheets(SayfaSay)) With YeniSayfa For i = 1 To SayfaSay Worksheets(i).UsedRange.Copy .Range("A" & IIf(i = 1, 1, .UsedRange.Rows.Count + 1)) Next End With Not:Tüm sayfalardaki filtreler...
Top