pdö

  1. YoRuMSuZ

    Probleme Dayalı Öğrenme - PDÖ

    Öğretim yöntem ve teknikleri içinde yer alan probleme dayalı öğrenme (PDÖ) kuramının amacı, öğrencilerin gerçek hayat problemlerini çözmek için bilimsel yöntemin ilkelerini kullanarak çalışmalarını ve kendi öğrenmelerini gerçekleştirmesini sağlamaktır. Probleme dayalı öğrenme daha çok mesleki...
  2. YoRuMSuZ

    Doküman PDÖ - Günlük Plan Örneği

    PDÖ - Günlük Plan Örneği - PDÖ - Günlük Plan Örneği Açıklamanın devamı için tıklayınız...
Top