osmanlı

  1. Lelis

    Kıraathane Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

    Kıraathane kelimesinin sözlük anlamı nedir? Kıraathane halk arasında nasıl bilinir? Eskiden (Osmanlı döneminde) kıraathaneler nasılmış? Günümüzün en çok tartışılan ve “siyaset” konusu haline gelen kıraathane kelimesinin anlamlarına ve geçmişine bir bakalım.... Öncelikle Türk Dil Kurumu (TDK)...
  2. Z

    Osmanlı Öncesi Anadolu'daki Durum ve Anadolu Beylikleri

    Osmanlı Öncesi Anadolu'daki Durum ve Anadolu Beylikleri 13'üncü yüzyılın ikinci yarısından itibaren İhanlıların nüfuzu altına giren Anadolu Selçuklu Devleti asrın sonlarına doğru ziyadesiyle zayıflamış, bir vali kadar hükmü kalmayan son hükümdar II. Gıyaseddin Mesud'un 1308 yılında ölümü ile...
Top