nerede

  1. Z

    Kaçkar Dağı Nerededir?

    Kaçkar Dağı Nerededir? Kaçkar Dağı, Karadeniz Bölgesi’nin en yüksek dağı (3.932 m). Doğu Karadeniz Sıradağlarına bağlı kıyı dağlarının da en yüksek noktasıdır ve Pazar kentinin yaklaşık 40 km güneydoğusunda yer alır. Doruğu, Artvin ili sınırları içindedir. Dağın temeli Kretase (Tebeşir)...
  2. Z

    Hedy Kurbanının Kesileceği Yer ve Zaman

    Hedy Kurbanının Kesileceği Yer ve Zaman İster vâcip, ister tatavvu olsun, bütün hedy kurbanları Harem bölgesi sınırları içinde kesilir. Aksi halde tatavvu olanlar hariç, Harem bölgesinde yeniden kesilmesi gerekir. Kurban bayramının ilk üç gününde (eyyâm-ı nahr) kesilen hedy kurbanlarının...
Top