• Merhaba Ziyaretçi.
  "Karantina" konulu fotoğraf yarışması başladı. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek isteriz...
 • Merhaba Ziyaretçi.
  Kazandığınız her 1000 ÇTL birikiminizi 5 TL ile değiştirip ödeme alabilirsiniz...

milli edebiyat

 1. OBir

  12. Sınıf Cumhuriyet Döneminde Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler

  Cumhuriyet dönemindeki anlatmaya bağlı edebi metinleri dört başlık halinde incelemek mümkündür: a. Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler > Konuya git b. Toplumcu Gerçekçi Eserler > Konuya git c. Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler > Konuya git d. Modernizmi Esas Alan Eserler >...
 2. OBir

  12. Sınıf Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

  Cumhuriyet dönemi saf şiirini andırır. Tema yönünden onlardan ayrılır. Kaynağı halk şiiri olup genellikle vatan ve millet sevgisini işler. Memleketçi bir şiir anlayışı hâkimdir. Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirin özellikleri: Kurtuluş Savaşı’nın etkilerinin sürdüğü dönemde...
 3. OBir

  11. Sınıf Milli Edebiyat Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)

  Milli Edebiyat akımı, şiiri diğer edebî türlerden ayrı bir yere koymuştur. Genç Kalemler’de şiir “yalnız sanatçıya ait şahsi bir mesele, estetik bir haz vasıtası” olarak ele alınmıştır. Bu yönüyle değerlendirildiğinde Milli Edebiyat, Fecriati’nin bireysel sanat anlayışından pek de farklı bir...
 4. OBir

  11. Sınıf Millî Edebiyat Dönemi’nin Oluşumu

  Genç Kalemler dergisinin 1911’de Selanik’te yayımlanmaya başlanması, Tanzimat edebiyatında ilk işaretleri görülen Türkçülük hareketlerini de hızlandırmıştır. Ömer Seyfettin’in Genç Kalemler’in ilk sayısında yayımladığı Yeni Lisan makalesiyle “sade Türkçe” bir dava olarak ilk kez bu dergide ele...
 5. ZeyNoO

  11. Sınıf Milli Edebiyat Döneminde Öğretici Metinler

  Her yeni ve iddialı edebî topluluğun ortaya çıkma ve gelişme dönemleri gibi, Milli Edebiyatın ortaya çıkış ve gelişim dönemleri de polemik ve edebî tenkit bakımından çok hareketli geçmiştir. Genç Kalemler çıktığı dönemde daha çok Ömer Seyfettin ve Ali Canip tarafından hemen her sayıda bu tür...
 6. ZeyNoO

  11. Sınıf Milli Edebiyat Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

  Milli Edebiyat döneminde anlatmaya bağlı edebi metinlerin (roman, hikaye) genel özellikleri şunlardır: Roman ve hikâyede toplumsal, milli konulara realist bir bakışla yer verilmiştir. Türkçe karşılığı olan Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmamıştır. Roman ve hikâyelerde sade ve anlaşılır bir...
Top