kuvvet

  1. YoRuMSuZ

    Bileşke Kuvvet (Net Kuvvet) Nedir?

    Bileşke Kuvvet Bir cisme birden fazla kuvvet etki ediyorsa bileşke kuvvet kavramından bahsetmemiz gerekir. Örneğin dört kişinin bir cisme kuvvet uyguladığını düşünürsek, bu dört kişinin cisme toplam etkisine bileşke kuvvet denir. Bir kayayı tek başına itmek 4 kişiyle itmekten farklı sonuçlar...
Top