kişileştirme

  1. YoRuMSuZ

    8. Sınıf Edebi Türler ve Söz Sanatları

    Edebiyat, duygu ve düşünceleri söz ya da yazıyla etkili bir şekilde anlatma sanatıdır. Tür ise, edebiyat eserlerinin biçimlerine, konularına ve teknik özelliklerine göre ayrılmasıdır. Bu bölümdeki konu başlıkları... Söz Sanatları Abartma (Mübalağa) Benzetme (Teşbih) Kişileştirme (Teşhis)...
Top