kentleşme

  1. dderya

    Cumhuriyet'ten Sonraki Şehirler ve Şehirleşme

    Cumhuriyet'ten Sonraki Şehirler ve Şehirleşme Cumhuriyetin kurulmasından sonra, Türkiye'de sosyal ve ekonomik alandaki gelişmelere bağlı olarak, eski donemde kurulan şehirlerde son derece önemli gelişme ve değişmeler olmuştur. Nitekim 1927'de 10 000 ve daha fazla nüfusa sahip şehir ve...
  2. dderya

    Kentleşme süreci ve kuşaklar arası mesleksel hareketlilik

    Dilek Çiftçi Yeşiltuna Kentleşme süreci ve kuşaklar arası mesleksel hareketlilik Toplumların değişme süreci içinde belli bir aşamanın ürünü olarak ortaya çıkan 'kent olgusu/ bir yerleşen ve yaşam biçimini içermektedir. Bir toplum tipi olarak da ifade edebileceğimiz kentli sayısının ve...
Top