kavramlar

  1. Z

    Ailede Temel Kavramlar

    Ailede Temel Kavramlar Yaşamımızda en çok yer alan kavramlardan birisi ailedir. Buna karşın üzerinde anlaşılmış tek bir aile tanımı yoktur. Aşağıda en sık kullanılan tanımlardan seçilmiş örnekler verilmiştir. – Toplumu oluşturan en küçük birimdir. – Birbirine kan ve evlilik bağı ile bağlanmış...
Top