ilköğretim

  1. YoRuMSuZ

    İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME YÖNERGESİ

    İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME YÖNERGESİ Tebliğler Dergisi: EYLÜL 2003/2552 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okulları öğrencilerinin ilgi, istek, yetenek ve kişilik özelliklerinin belirlenmesi ve uygun...
Top