halk şiiri

 1. OBir

  12. Sınıf Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

  Cumhuriyet’le birlikte halk kültürüne büyük önem verilmiş, halk müziği ve dili araştırmaları bilimsel bir kimlik kazanmıştır. Cumhuriyet döneminde de halkın duygu ve düşüncelerinin her zaman tercümanı olan halk şiiri örnekleri verilmiştir. Cumhuriyet Dönemi Halk Şiirinin Özellikleri: Halk...
 2. OBir

  10. Sınıf Halk Şiiri

  Halk Şiiri (10. sınıf konusu) Halk şiiri, halk kültürünün en etkin, en yaygın ve özgün kollarındandır. Halk şiirinin genellikle sözlü bir etkinlik olması ve egemen çevrelerce küçümsenmesi onun yazılı kaynaklara geçmesini kısıtlamıştır. Bu nedenle halk, onu yüzyıllarca gözü gibi korumuş...
 3. OBir

  10. Sınıf 15.Yüzyıldan 19.Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı

  İslami dönem Türk edebiyatı, XIX. yüzyılın ortalarına kadar sürmüştür. IX. yüzyıldan sonra İslamiyet’i kabul eden Türklerin toplum yapılarında köklü değişmeler olmuştur. Klasik edebiyat (Divan edebiyatı), asıl gelişimini Anadolu’da sürdürmüştür. Klasik edebiyatın XIII. yüzyılda Hoca Dehhanî ile...
Top