• Merhaba Ziyaretçi.
  "Yapay Zeka Objektif " Fotoğraf Yarışması başladı. İlgili konuya  BURADAN  ulaşabilirsiniz. Sizi de bu yarışmada görmek isteriz...

hac

 1. Z

  Hacda Tıraş Olma Kefâreti

  Hacda Tıraş Olma Kefâreti Hacda ihrama girip de bir mazeret (hastalık veya başında bir rahatsızlık) sebebiyle vaktinden önce tıraş olmak zorunda kalan kimsenin ödemesi gereken kefârettir. Çünkü hac niyetiyle ihrama giren kimsenin ihram süresince tıraş olması yasaktır. Bu yasağın ihlâli halinde...
 2. Z

  Farz Olan Hac İçin Vekâlet Şartları

  Farz Olan Hac İçin Vekâlet Şartları Farz olan haccın bedel tarafından yapılan hacla eda edilmiş sayılabilmesi için: 1. Adına haccedilecek kişi vefat etmiş veya yaşlılık, iyileşme ümidi olmayan hastalık, kadının birlikte yolculuk yapacağı mahreminin bulunmaması gibi sebeplerle, bizzat...
 3. Z

  Yapılış Şekli Bakımından Hac Çeşitleri

  Yapılış Şekli Bakımından Hac Çeşitleri Yapılış biçimi (edâ) açısından ise hac, ifrad haccı, temettu` haccı ve kırân haccı olmak üzere üç çeşittir. Hac ve umre, her biri tek başına yapılabildiği gibi, aynı yılın hac ayları içinde, ikisi birbirine bağlı olarak da yapılabilir. Hac ayları içinde...
 4. Z

  Hüküm Bakımından Hac Çeştleri

  Hüküm Bakımından Hac Çeştleri Şer`î hüküm açısından hac farz, vâcip ve nâfile olmak üzere üç çeşittir. Belirli şartları taşıyan yükümlünün ömründe bir defa haccetmesi farzdır. Yükümlü olmadığı halde, haccetmeyi adayan kişinin bu adağını yerine getirmesi vâciptir. Diğer nâfile ibadetlerde olduğu...
 5. Z

  Haccın Adabı

  HACCIN ÂDÂBI 1. Hac farîzası helâl kazanç ile eda edilmelidir. Hac sadece malî bir ibadet olmadığından, meşrû olmayan kazanç sarfedilerek yapılan hac şeklen sahih olursa da bu haccın sevap ve fazileti olmaz. 2. Üzerlerinde kul hakkı bulunanlar yola çıkmadan önce hak sahiplerinin haklarını...
 6. Z

  Haccın Sünnetleri Nelerdir?

  Haccın Sünnetleri Nelerdir? a) Kudüm Tavafı Kudüm, "geliş ve varış" anlamındadır. Buna göre kudüm tavafı, Mekke'ye geliş tavafı demektir. İfrad veya kırân haccı yapan Âfâkýler için sünnet olup Arafat vakfesine kadarki süre içinde eda edilir. Mekke'ye varınca geciktirilmeden yapılması...
 7. Z

  Haccın Vacipleri Nelerdir?

  Haccın Vacipleri Nelerdir? Haccın rükün ve şartlarının yanında bir de vâcip olan törenleri (menâsik) vardır. Bunların terkedilmesiyle hac geçersiz (fâsid) olmaz ise de mazeretsiz terkedilmesi tahrîmen mekruhtur. Ayrıca meşrû bir mazeret olmadıkça terkedilen veya zamanında yapılmayan her vâcip...
 8. Z

  Hac Ve Umrenin Yapılışı

  Hac ve Umrenin Yapılışı a) Hac ve umre menâsiki ihrama girmekle başlar. İhrama girmeden önce tırnaklar kesilir, koltuk altı ve kasık kılları temizlenir, gerekiyorsa saç, sakal tıraşı olup bıyıklar düzeltilir. Mümkünse gusledilir veya abdest alınır. Gusül, abdestten efdaldir. Su yoksa veya...
 9. Z

  Haccın Rukünleri Nelerdir?

  Haccın Rukünleri Nelerdir? Hanefîler'e göre haccın ihram, Arafat vakfesi ve ziyaret tavafı olmak üzere üç farzı vardır. Hac bu farzların sıraya uyularak yerine getirilmesiyle eda edilmiş olur. Bu farzlardan ihram şart, diğer ikisi ise rükündür. Buna göre Arafat vakfesinin vaktini geçiren kimse...
 10. Z

  Haccın Geçerlilik Şartları

  HACCIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI Haccın geçerli yani sahih olabilmesi için üç şartın bulunması gerekir. Bu şartlar; Hac yapmak niyetiyle ihrama girmek, Özel vakit, Özel mekândır. a) İHRAM İhram sözlükte "haram etmek, kendini mahrum bırakmak" anlamına geldiği gibi, "tâzim edilmesi gereken zamana...
 11. Z

  Haccın Eda Şartları

  HACCIN EDA ŞARTLARI Haccın edasının, yani hac yükümlüsü tarafından bizzat ifa edilmesinin farz olması için bulunması gereken şartlara 'haccın edasının şartları' denir. Bu şartlar genel hatlarıyla şunlardır: a) Sağlıklı Olmak. Ebû Hanîfe ve Mâlik, sağlıklı olmayı hac yükümlüsü olmanın şartı...
 12. Z

  Haccın Yükümlülük Şartları

  HACCIN YÜKÜMLÜLÜK ŞARTLARI Hac ibadetiyle yükümlü olmak için genel olarak bütün yükümlülükler de öngörülen Müslümanlık, akıl ve bulûğ şartı yanında, ayrıca hac yapmaya bedenî ve malî imkânların yeterli olması da şarttır. Beden ve malî imkânın yeterli düzeyde bulunmasına literatürde, yapabilme...
 13. Z

  Haccın Tanımı Ve Mahiyeti

  HACCIN TANIMI ve MAHİYETİ Hac sözlükte "kastetmek, yönelmek" anlamına gelen bir kelimedir. Fıkıh terimi olarak ise hac, "Mekke şehrindeki Kâbe'yi ve civarındaki kutsal sayılan özel yerleri, özel vakit içinde, usulüne uygun olarak ziyaret etmek ve yapılması gereken diğer menâsiki yerine...
 14. Z

  Hac Ve Umrenin, Ilke Ve Amaçları

  Hac ve Umrenin, İlke ve Amaçları İbadetler öz ve amacı itibariyle kulun yaratanı ve O'nun üstün kudreti karşısında aczini itiraf etmesi, kendini kuşatan sonsuz zaman dilimi, uçsuz bucaksız varlıklar âlemi içinde konumunu bilip ona göre tavır alması ve bu ruh hali içinde O'nunla iletişim kurması...
Top