dönülebilir

  1. Z

    Dönülebilir Akreditif (Revocable Credit)

    Dönülebilir Akreditif (Revocable Credit) Bu şekilde açılan akreditif önceden uyarma veya ihbar yapılmaksızın amirin istediği an iptal veya tadil edilebilir. İhbar eden banka tarafından tediye anına kadar akreditif amir tarafından iptal edilebilir. bu tip akreditif alıcıya azami elastikiyet...
Top