din

 1. Z

  Adak Nedir? Dinde Adak ve Mahiyeti

  Adak Nedir? Dinde Adak ve Mahiyeti Arapça'da nezir (nezr) diye ifade edilen adak fıkıh dilinde, "bir kimsenin dinen yükümlü olmadığı ibadet cinsinden bir şeyi kendisi için vâcip kılması"nı ifade eder. Diğer bir ifadeyle "kişinin farz veya vâcip cinsinden bir ibadeti yapacağına dair Allah...
 2. Z

  Antik Roma'da Din

  Antik Roma'da Din Antik Roma'da din, kökenleri büyük ölçüde Antik Yunan ve İtalya Yarımadası'nın pagan geleneklerinden alan, inanç ve kültlerin bileşimidir. Antik Roma'da din, yüzyıllar boyunca sürekli değişim ve gelişim gösteren, farklı inanç ve dinlerden pek çok kültü içinde barındıran, son...
 3. Z

  Antik Mısır'da Din

  Antik Mısır'da Din Antik Mısır dini Antik Mısır toplumunun ayrılmaz bir parçası olan ve çok tanrılı ve ritüelleri karmaşık bir inanç sistemi vardı. Mevcut olduğuna inanılan ve kuvvetler ve doğa unsurları, kontrolünde olan birçok tanrılar ile Mısırlıların etkileşimi üzerinde yoğunlaşmıştır...
 4. Z

  İlkel Kabile Dinlerinin Özellikleri

  İLKEL KABÎLE DİNLERİ Özellikleri: 1. Bir kabîleye mahsûsdur. 2. Bu dînler mahallî özellik taşırlar. 3. Kutsal kitapları yoktur. 4. Genellikle bir Yüce Tanrı inanışı göze çarpar. 5. Büyü ve büyücüye çok ilgi gösterirler.
 5. Z

  Din Nedir? Gerçek Dinin Taşıdığı Özellikler

  Din Nedir? Gerçek Dinin Taşıdığı Özellikler Lügat Anlamı: Cezâ, mükâfat, ibâret, âdet, hâl, vb. hüküm, hesap, itâat, boyun eğme, şerîat, kânun, yol, mezhep, millet Dîn'in Târifi: Dîn, kuralları Yüce Allah tarafından konulan, peygamberler aracılığı ile insanlara bildirilen, akıl sâhibi...
 6. Z

  Din olmazsa sosyal sistem nereye gider?

  Din olmazsa sosyal sistem nereye gider? Dinsiz bir ortamda öncelikle aile kavramı ortadan kalkar. Aileyi oluşturan sadakat, vefa, bağlılık, sevgi ve saygı gibi değerler tamamen yok olur. Unutulmamalıdır ki aile, toplumun temelidir ve eğer aile çökerse toplum da çöker. Dolayısıyla devlet ve...
Top