demir yatakları

  1. dderya

    Demir Yataklarının Coğrafi Dağılışı-Dünyadaki demir yatakları nelerdir

    Demir Yataklarının Coğrafi Dağılışı Yeryüzündeki demir yataklarının dağlık, tepelik ve ovalık alanlarda bulunduğu görülmektedir. Bu sahalardaki demir yatakları çoğunlukla sedimanter (tortul) ve magmatik kökenli olup çeşitli jeolojik dönemlerde teşekkül etmiştir. Özellikle orojenik (dağlık)...
Top