boş satır ekleme

  1. YoRuMSuZ

    Excelde Dolu Satırlar Arasına Boş Satır Ekleme

    Benim olduğu gibi sizin de uzun bir listenin aralarına birer veya daha çok satır eklemeniz lazım olabilir. İşt bu durumda küçük bir makro kodu imdadımıza yetişiyor. Dolu satırlar arasına boş satır eklemek isterseniz aşağıdaki makrolardan birini kullanabilirsiniz. Sub SatirEkle() Dim NoA As...
  2. YoRuMSuZ

    Excel'de Boş Satır Ekleme - Makro

    Excel'de sütunlardaki dolu satırlar arasına boş satırlar eklemek istiyorsanız alttaki makro kodunu kullanabilirsiniz. Sub Bos_Satir_Ekle() For i = 2 To 300 Step 2 Rows(i).Select Selection.Insert Shift:=xlDown Next i [A1].Select End Sub Bu işlemin tersi için, yani sutundaki...
Top