bölgeler

 1. YoRuMSuZ

  Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Ovalar

  Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ovaları Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yükseltisi fazla olmayan ova ve platolar geniş yer kaplarlar.Karadağ’ın batısında Harran, Ceylanpınar ve Birecik ovaları yer alır. Dicle nehri ve kollarının toplandığı Diyarbakır Havzası geniş olmayan ancak çok verimli bir ovaya...
 2. YoRuMSuZ

  Doğu Anadolu Bölgesindeki Ovalar

  Doğu Anadolu Bölgesi Ovaları Batıdan doğuya gittikçe genişleyen Türkiye’nin doğusunda ülke topraklarının %21’ini kaplayan en geniş bölgemizidir. Bölgede ekili-dikili alanlar azdırnokta Özellikle Malatya, Elazığ ve Elbistan ovalarında buğday, arpa, şeker pancarı, tütün ve pamuk yetiştirilirnokta...
 3. YoRuMSuZ

  İç Anadolu Bölgesindeki Ovalar

  İç Anadolu Bölgesi Ovaları Akarsular tarafiından taşınan alüvyonlar,eski göl tabanlarını kaplayarak ovalar meydana getirmişlerdir. İç bölgelerdeki ovalar,bazen fay hatları boyunca oluşan çöküntü alanlarda dizi halinde yer alirken,bazen de tek tek serpilmis durumdadir. Iç Anadolu Bölgesi’nde yer...
 4. YoRuMSuZ

  Karadeniz Bölgesindeki Ovalar

  Karadeniz Bölgesi Ovaları Doğu Karadeniz’de dağ sıraları arasında batı-doğu yönlü uzanan çöküntü ovaları ile Çoruh-Kelkit, Gökırmak ve Bölgenin en geniş kıyı ovaları Çarşamba Ovası Bafra Ovası delta ovalarıdır. İç kesimlerdeki ovalar Suluova Taşova Turhal Ovası Merzifon Ovası Tosya Ovası...
 5. YoRuMSuZ

  Marmara Bölgesindeki Ovalar

  Marmara Bölgesi Ovaları Verimli ovalarıyla Marmara Bölgesi, yoğun bölge nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayamasa da önemli bir bölümünü sağlamaktadır. Marmara Bölgesi'nin Ovaları: Ergene Ovası Adapazarı Ovası Yenişehir Ovası Karacabey Ovası İnegöl Ovası Balıkesir Ovası Bursa Ovası İznik Ovası
 6. YoRuMSuZ

  Ege Bölgesindeki Ovalar

  Ege Bölgesinin Ovalarının İsimleri - Ege Bölgesinde Bulunan Ovalar Ege Bölümü'nde horstlar arasında kalan grabenler birer alüvyon ovasıdır. Batı Anadolu’da yer alan ovalar genellikle dördüncü jeolojik zamanda meydana gelen epirojenik hareketlerle oluşmuştur. Bu hareketler sonucunda bazı alanlar...
 7. YoRuMSuZ

  Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan madenleri nelerdir?

  Doğu Anadolu Bölgesinin Yeraltı Zenginlikleri Nelerdir? Türkiye'de maden çeşitliliği ve rezervinin (miktar) en fazla olduğu bölge, Doğu Anadolu Bölgesi ve özellikle Yukarı Fırat Bölümü'dür. Demir: Türkiye'de çıkarılan demirin %35'ten fazlası bu bölgede Divriği (Sivas), Hekimhan ve Hasançelebi...
 8. YoRuMSuZ

  Hangi İl Hangi Bölgede?

  İllerimiz Hangi Bölgede Bulunuyor? 81 ilimizin bölgelere göre gruplanmış hali şu şekildedir... Marmara Bölgesi * Balıkesir * Bilecik * Bursa * Çanakkale * Edirne * İstanbul * Kırklareli * Kocaeli * Sakarya * Tekirdağ * Yalova Ege Bölgesi * Afyon * Aydın * Denizli * İzmir * Kütahya * Manisa...
 9. YoRuMSuZ

  Bölgelerin Fiziki ve Beşeri Özellikleri

  7 Bölgemize ait fiziki ve beşeri özellikler... Bölgelerin isimlendirilmesi Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden dördüne komşu olduğu denizin adı verilmiştir (Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi). Diğer üç bölge de Anadolu bütünü içindeki konumlarına göre...
 10. Suskun

  İç Anadolu Bölgesinde bulunan madenleri nelerdir?

  İç Anadolu Bölgesinde bulunan madenler Bölgenin önemli yeraltı zenginlikleri, linyit, krom, lületaşı, tuz ve bor mineralleridir. Krom : Sivas, Eskişehir ve Kayseri'de çıkarılır. Kayatuzu : Kırşehir ve Çankırı dolaylarında çıkarılır. Linyit: Sivas'ta çıkarılır. Çinko ve Demir: Sivas ve Ereğli'de...
 11. Suskun

  Ege Bölgesinde Çıkarılan Madenler nelerdir?

  Ege Bölgesinde Çıkarılan Madenler Ege bölgesinde çıkarılan madenlerin başında Civa, Krom, Linyit, Tuz ve Zımpara Taşı ilk sırayı alır. Ege Bölgesinde bolca bulunan yer altı zenginlikleri ve çıkarılan madenlerin listesi; * Kıyı Ege Bölümü : İzmirAydınMuğla : Zımpara taşı * İzmir ve...
 12. Suskun

  Akdeniz Bölgesinde Çıkarılan Madenler nelerdir?

  Akdeniz Bölgesinde Çıkarılan Madenler Akdeniz Bölgesinde çıkarılan madenlerin başında ilk sırayı şüphesiz boksit ve ülkemizdeki tek kükürt kaynağıdır. Akdeniz Bölgesinde çıkarılan diğer madenler ve nerelerde çıkarıldığının listesi ise şu şekildedir. Krom : Toros Dağları ve Amanoslar...
 13. Suskun

  Marmara Bölgesinde Çıkarılan Madenler nelerdir?

  Marmara Bölgesinde Çıkarılan Madenler Marmara Bölgesinde çıkarılan madenlerin başında hiç şüphesiz ilk sırayı bor almaktadır. Marmara Bölgesinde çıkarılan diğer madenler ise şu şekilde sıralanabilir; Bor minerali SusurlukBigadiçBursaMustafa Kemal Paşa Linyit : Çanakkale( Çan )...
 14. Suskun

  Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Çıkarılan Madenler Nelerdir ?

  Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Çıkarılan Madenler Nelerdir ? Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çıkarılan madenler arasında ilk sırayı şüphesiz krom ve bakır madenleri gelir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi maden ve yeraltı zenginlikleri bakımından oldukça yoksundur. Gaziantep Islahiye ve Kiliste...
 15. Suskun

  Karadeniz Bölgesinin Madenleri Nelerdir?

  Karadeniz Bölgesinin Madenleri Nelerdir? Karadeniz Bölgesinde çıkarılan madenlerin başında hiç şüphesiz ilk sırayı kömür almaktadır. Uzun Mehmet adında bir köylü tarafından 1829 yılında bulunan kömür her yıl kapasitesi arttırılarak çıkarılmaktadır. Karadeniz Bölgesinde çıkarılan diğer...
 16. Suskun

  Akdeniz Bölgesindeki Ovalar

  Akdeniz Bölgesindeki Ovalar Bu bölgedeki ovalar çöküntü alanlarında alüvyonların yığılması ile oluşmuş birikim alanlarıdır. Bu birikim alanlarından en önemlileri Çukurova delta ovası ile Hatay çukurluğundaki Amik ovasıdır. Akdeniz Bölgesi'nin batısında da kıyıda Antalya ovası ile Göller...
 17. Suskun

  Ege Bölgesi

  Ege Bölgesi Türkiye'nin batısında yer alan Ege Bölgesi, kuzeyde Edremit Körfezi kıyılarından güneyde Köyceğiz'e kadar uzanır. Bu bölgemizin Ege Denizi kıyıları çok girintili çıkıntılıdır. FABRİKALARI Çimento, tuğla-kiremit, sabun, yağ, boya, un, konserve, sigara, dokuma, bira, şeker...
 18. Suskun

  Karadeniz Bölgesi

  Karadeniz Bölgesi Bölge adını komşu olduğu Karadeniz’den almıştır. Bölgenin tümü doğal ekonomik ve beşeri özellikler bakımından benzer özellikler gösterir. Ancak yer şekilleri iklim tarım yerleşme ve ekonomik etkinliklere bağlı olarak 3 bölüme ayrılmıştır. Bunlar Batı Orta ve Doğu...
 19. Suskun

  Marmara Bölgesi

  Marmara Bölgesi Türkiye'nin kuzeybatısında yer alır. Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgesidir. Bölge ekonomik olarak, en gelişmiş bölge özelliğini taşır. FABRİKALARI Çimento, kumaş, deri, dokuma, iplik, konserve, şeker, içki, elektrikli ev aletleri, şişe-cam, rafineri, ilaç ve...
 20. Suskun

  Doğu Anadolu Bölgesi

  Doğu Anadolu Bölgesi En büyük coğrafi bölgemizdir. Kuzeydoğuda Gürcistan, Ermenistan, Nahcivan, güneydoğuda İran ve Irakla sınır komşusudur. FABRİKALARI Çimento, şeker, yağ-peynir, şarap, sigara, dokuma ve iplik fabrikaları vardır. TARIM ÜRÜNLERİ Tahıl, patates, pirinç, şekerpancarı...
Top