bitlis

  1. YoRuMSuZ

    13 - Bitlis ve Yöresine Ait Türküler

    Bitlis ve yöresine ait türkülerin isimleri aşağıdadır. Atam Tütem Men Seni Bağa Girdim Nar İçtim Bitlis’de Beş Minare Bitlisin Dağları Bitlisin Önünde Bağlar Bitlis’in Yolları Taştır Dideban Üstündeyim Kızlar Kızlar Gelem mi? Kulaksızda Kuyu Şu Çimeni (U.H) Memmi Oynama Yorulursun Davul Zurna...
  2. Z

    Bitlis İsminin Tarihçesi

    Bitlis İsminin Tarihçesi Güneydoğu Torosların tek geçit verdiği sarp bir yerde kurulan bir ilimiz. İl, doğudan Van Gölü, güneyden Siirt ve Batman, batıdan Muş, kuzeyden ise Ağrı ile çevrilidir. 41°33' ve 43°11' doğu boylamları ile 37°54' ve 38°58' kuzey enlemleri arasında yer alır. Trafik kod...
Top