bitkiler

 1. Z

  Türemede Bitkiler

  Türemede Bitkiler Dokuz Oğuz menkıbesine göre Dokuz Oğuzlar önce Tugla ve Selenge ırmaklarının bulunduğu Kumlançu adlı bir ülkede yaşıyorlardı. Bir gece bu ülkede iki ağacın üzerine gökten kutsal bir ışık sütunu indi. Ağaçlardan fıstıkçamı hamile kaldı. Aylar sonra ağacın karnından bir kapı...
 2. Z

  Rüyalarda Bitkiler

  Rüyalarda Bitkiler Rüyada ağacının gürleşmesi, dal budak salması devletin güçlenip milletin refaha ulaşacağı anlamına gelir. Şecere-i Terakime'ye göre Kayı halkından olan Keranca Hoca'nın Togurmış adlı fakir bir oğlu vardır. Togurmış bir gece rüyasında, göğsünden üç ağacın yeşerip...
 3. Z

  İnançlarda Bitkiler

  İnançlarda Bitkiler "Eski Türlerde her sabah kadınlar bir ardıç dalı ile ateşlerini tazeler ve bu dal ile odalara tütsü vererek kötü ruhların kaçmalarını sağlarlardı. Bugün bu inanç Altaylılarla Kırgızlarda hâlâ yaşamaktadır (Ülkütaşır, 1963: 7). "Eski Türklerde koyun toteminin unsuru...
 4. Z

  Yargı ve Düşünce Kalıplarında bitkiler

  Yargı ve Düşünce Kalıplarında bitkiler Bitkiler, tecrübelerin en kısa şekilde ifade edilmesinde ve çeşitli durumların değerlendirilmesinde de önemli bir yer alır. Türkler, yaptıkları iyilik karşısında herhangi bir menfaat beklemezler. Bundan menfaat umanlar, karşılık bekleyenler ise "Bir zeytin...
 5. Z

  Geleneklerimizde Bitkiler

  Geleneklerimizde Bitkiler Dua etmek sosyal hayatımızda bir adettir. Dede Korkut, Han için dua ederken "Kölgelüce kaba ağacun kesilmesün" der (Ergin, 1989: 94). Sosyal hayatta düzen sağlayan önemli bir adet de başaklamadır. Başaklama, ekin biçildikten sonra tarlada kalan başakların fakirler...
 6. P

  Stresinizi Çayla Azaltın

  Bitki çaylarını herkes sevmiyor olsa da sağlık için gerçekten çok faydalı içeceklerdir bunlar. Her türlü bitkinin çayı demlenebiliyor. Ve bir karışım olduğunda etkisi daha da artıyor. Stres hepimizi günlük hayatta zorluyor o zaman ne duruyorsunuz bitki çayımızı deneyin! Beslenme Danışmanı Dr...
Top