bireysellik

  1. dderya

    Birey-toplum çatışması

    Özcan Köknel'in Ruh Sağlığı kitabından... BİREY - TOPLUM ÇATIŞMASI Genel olarak gelişmiş bir toplumda birey, toplum yapısı, kül* türün maddi ve manevi öğeleri arasında sıkı bir bağlantı ve denge vardır. Gelişmekte olan toplumlarda ekonomik bunalım, sanayileşme, kötü kentleşme, hızlı nüfus...
Top