akreditif

 1. Z

  İhtiyat Akreditifi (Stand-By L/C)

  İhtiyat Akreditifi (Stand-By L/C) Bir ödeme garantisine benzer işleve sahip olup, üçüncü bir şahıs ile yapılmış bulunan sözleşmenin yerine getirilmemesi halinde ödemede bulunulacağını teyit eden akreditiflerdir. Bu tür akreditiflerde akreditifi açan banka akreditif lehdarına karşı bir üçüncü...
 2. Z

  Karşılıklı Akreditif (Back to-Back Credit)

  Karşılıklı Akreditif (Back to-Back Credit) Satıcının kendi lehine gelen akreditife dayanarak bu akreditifte öngörülen malların temini için açtırdığı akreditife karşılıklı akreditif denilmektedir. Satcı lehine gelen akreditifin devredilebilir olmadığı veya devredilebilir olsa dahi birimi...
 3. Z

  Rotatif-Devreden Akreditif (Revolving Credit)

  Rotatif-Devreden Akreditif (Revolving Credit) Bir miktarı veya tamamı kullanıldıkça herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek kalmadan eski miktar dahilinde yenilenen akreditiftir. Bu nev'i akreditif vadeye veya kıymete göre devredilebilir. Müddete bağlı olarak devreden akreditif biriken...
 4. Z

  Kırmızı Şartlı Akreditif (Red Clause Credit)

  Kırmızı Şartlı Akreditif (Red Clause Credit) Hazırlık için kuvertürün kısmen veya tamamen lehdara peşin olarak ödenmesine imkan veren akreditifdir. Önceleri dikkat çekmesi için akreditife bu maddenin kırmızı mürekkeple yazılması dolayısıyle akreditife "Red Clause Credit" kırmızı maddeli...
 5. Z

  Devredilebilir Akreditif (Transferable Credit)

  Devredilebilir Akreditif (Transferable Credit) Bir veya birden fazla yeni lehdarlara devredilebilen akreditif demektir. Önceki bölümlerde incelenen herhangi bir dönülemez akreditife bu özellik, akreditifin özel şartlarına konulan" Bu akreditif Devredilebilir " (This L/C is transferable)...
 6. Z

  Dönülemez Teyitli Akreditif (Irrevocable Confirmed Credit)

  Dönülemez Teyitli Akreditif (Irrevocable Confirmed Credit) Satıcının ülkesindeki teyit bankasının akreditife, amir bankanın talebi üzerine onun ödeme taahhüdüne ilaveten kendi taahhüdünü eklediği akreditif şeklidir. Satıcı böylece kendi rızası olmadan tadil ve iptal edilemeyecek akreditif için...
 7. Z

  Dönülemez Teyitsiz Akreditif (Irrevocable, Unconfirmed Credit)

  Dönülemez Teyitsiz Akreditif (Irrevocable, Unconfirmed Credit) Bu akreditif, akreditif vadesinden önce lehdarın rızası olmaksızın tadil veya iptal edilemez. Akreditifin lehdarı, belirtilen koşullara uygun vesaiki ihbar eden bankaya ibraz ettiğinde vesaik bedelinin akreditifin ödeme metoduna...
 8. Z

  Dönülebilir Akreditif (Revocable Credit)

  Dönülebilir Akreditif (Revocable Credit) Bu şekilde açılan akreditif önceden uyarma veya ihbar yapılmaksızın amirin istediği an iptal veya tadil edilebilir. İhbar eden banka tarafından tediye anına kadar akreditif amir tarafından iptal edilebilir. bu tip akreditif alıcıya azami elastikiyet...
 9. Z

  Akreditifin Ödeme Metoduna Göre Türleri

  AKREDİTİFİN ÖDEME METODUNA GÖRE TÜRLERİ İbrazda Ödemeli Akreditif (Sight Credit) Uygun vesaik ibrazında lehtara ödeme yapılmasını gerektiren ve uygulamada yaygın olarak kullanılan akreditif şekli budur. Vadeli Poliçe İle Kullanılan Akreditif (Acceptance Credit) Akreditifte öngörülen uygun...
 10. Z

  Akreditif (Letter Of Credit)

  AKREDİTİF (LETTER OF CREDİT) Tanımı ve Özellikleri Akreditif bir bankanın şarta bağlı ödeme garantisi olarak tarif edilebilir. Akreditif bankanın ödeme taahhüdü ile satış bedelinin ödenmesini teminat altına alması ve finansman kolaylığı sağlaması itibariyle en fazla ihracatçıya yararlı bir...
Top