afrodit

  1. dderya

    Aşk ve Güzellik Tanrıçası Afrodit

    Aşk ve Güzellik Tanrıçası Afrodit Aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'in kökeni Babîl mitolojisindeyer atan tanrıça İştar olup, Babil'den Fenikeliler aracılığıyla Kıbrıs’a geçmiş, oradan da ad değiştirerek Yunan mitolojisine girmiştir. Yunan mitolojisine göre, dünya ve tanrılar yaratılmadan...
Top