Merhaba ".........."
Bir türlü söylemeye cesaret
edemediğim önemli bazı şeyler
söyleyeceğim sana...