Oğuz(Türk) Boyları

Konusu 'Genel Türk Tarihi' forumundadır ve wien06 tarafından 4 Aralık 2008 başlatılmıştır.

 1. wien06

  wien06 V.I.P Vip Üye

  Katılım:
  30 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  6.268
  Beğenileri:
  57
  Ödül Puanları:
  4.480
  Meslek:
  Serbest
  Yer:
  Viyana
  24 Oğuz(TÜRK) Boyu


  [​IMG]


  Soyumuz, Oğuz Han‘dan gelmektedir. Atamız Oğuz Han‘ın “Gün Han, Ay Han, Yıldız Han, Gök Han, Dağ Han, Deniz Han” adlarında 6 (altı) tane oğlu vardır. Oğuz Han’ın her oğlunun da dört tane oğlu vardır. İşte Atamız Oğuz Han’ın altı oğlundan olan 24 tane torunu, bugünkü “24 Oğuz Boyu“nu meydana getirmiştir. Bütün dünyaya yayılan Oğuzlar, bu 24 boya dayanmaktadır.

  Şimdi bu boy adlarının ne anlama geldiklerini ve bu boyların nerede yaşadıklarına bakalım:  Boz-Oklar: Dış Oğuzlar da denip, Sağ kolu teşkil ederler.


  1. Gün-Alp/Gün-Han: Sembolü şâhin. Oğulları:

  a) Kayıg/Kayı-Han: “Sağlam, berk” anlamındadır. Üç kıta ve yedi denize altı yüz yıldan fazla hâkim olan Osmanlı sülâlesi bu boydandır. Kayı Boyundan Ertuğrul Gâzi ve her biri birer müstesnâ şahsiyete sâhip, çoğu dâhî, cihangir, kumandan, şâir ve sanatkâr olan Osmanlı sultanları, Kayı Han neslinin kıymetini göstermeye kâfidir.

  b) Bayat: “Devletli, nîmeti bol” anlamındadır. Maraş ve çevresine hâkim olan Dulkadiroğulları, İran’da Kaçarlar, Horasan’da Kara Bayatlar, Maku ve Doğubeyazıt hanları, Kerkük Türkmenlerinin çoğu, bu boydandır. Dede Korkut kitabını 1480’de Hicaz’da yazan Tebrizli Hasan ve meşhûr şâir Fuzûlî bu boydandır.

  c) Alka-Bölük/Alka-Evli: “Nereye varsa başarı gösterir” anlamındadır. Türkiye ve Âzerbaycan’daki Alaca, Alacalılar adı taşıyan yerler bu boyun hatırasıdır.

  d) Kara-Bölük/Kara-Evli: “Kara otağlı (çadırlı)” anlamındadır. Karalar ve karalı gibi coğrafî yer adları bunlardan kalmadır.

  2. Ay-Alp/Ay-Han: Sembolü kartal. Oğulları:

  a) Yazgur/Yazır: “Çok ülkeye hâkim” anlamındadır. Ab-Yabgu devrindeki Yenibent Yabguları, Batı Türkistan’daki Cend Emirleri, Kara-Daş denilen Horasan Yazırları, Ahıska’dan aşağı Kür boyundaki Azgur-Et (Azgur Yurdu) Kalesi, Kürmanç Kürtlerinin Azan Boyu, Toroslardaki Gündüzoğulları Hanedanı bu boydandır.

  b) Tokar/Töker/Döğer: “Dürüp toplar” anlamındadır. Yenikentli Vezir Ayıdur, Harput-Diyarbakır-Mardin hâkimleri, Artuklular, Sincar-Siverek, Suruç arasında hâkim eski Caber Beyleri, Memluklar devrinde Halep Döğeriyle Hama Döğerleri, bugünkü Mardin-Urfa arasında yirmi dört oymaklı Kürt Döğerleri, Hazar Denizi doğusundaki Saka Boyu Takharlar; Şavşat’taki Ören kale, To-Kharis ve Malatya’nın Tokharis bucağı, Dağıstan’daki Digor ve Kars ve Arpaçay sağındaki Digor kazası bu boydan hatıradır.

  c) Totırka/Dodurga/Dödürge: “Ülke almak ve hanlık yapmak” anlamındadır. Sivas doğusundaki Tödürgeler bu boydandır.

  d) Yaparlı: “Misk kokulu” anlamındadır. Zaza Çarekliler ve misk ticareti yapan Yaparı Oymağı bu boydandır. Yaparı Oymağının Akkoyunlu ve Giraylı camilerinin mihrap duvar harcına bu güzel ıtriyattan kattıklarından hâlâ hoş kokmaktadır. Diyarbakır ve Kırım’da hatıraları vardır.

  3. Yıldız-Alp/Yıldız Han: Sembolü tavşancıl. Oğulları:

  a) Avşar/Afşar: “Çevik ve vahşî hayvan avına hevesli” anlamındadır. Hazistan Beyleri, Konya’daki Karamanoğulları, İran’daki Avşarlı Nâdir Şah ve hanedanı, Ürmiye ve Horasan Afşarları bu boydandır.

  b) Kızık: “Yasakta pek ciddi ve kuvvetli” anlamındadır. Gaziantep, Halep ve Ankara çevresindeki Kızıklar, Doğu Gürcistan’da ve Şirvan batısındaki ovaya Kızık adını verenler bu boydandır.

  c) Beğdili: “Ulular gibi aziz” anlamındadır. Harezmşahlar, Bozok/Yozgat-Raka/Halep çevresindeki Beğdililer, Kürmanç Badılları bu boydandır.

  d) Karkın/Kargın: “Taşkın ve doyurucu” anlamındadır. Akkoyunlu-Dulkadiroğlu ve Halep-Hatay bölgesindeki Kargunlar, Doğu Anadolu ve Âzerbaycan’daki ilkbaharda eriyen karların suları ile kopan sel ve su kabarmasına da Kargın/Korkhun denilmesi bu boyun adındandır.  Üç-Oklar: İç Oğuzlar da denilip, sol kolu teşkil ederler.

  1. Gök-Alp/Gök Han: Sembolü sungur. Oğulları:

  a) Bayundur/Bayındır: “Her zaman nîmetle dolu yer” anlamındadır. Akkoyunlular sülâlesi, İzmir’den Âzerbaycan’daki Gence’ye kadar Bayındır adlı yerler bu boydan gelir.

  b) Beçene/Beçenek/Peçenek: “İyi çalışkan, gayretli” anlamındadır. Karadeniz kuzeyi ile Balkan Yarımadasına göçen ve 1071 Malazgirt ile 1176 Miryokefalon Meydan Muhârebelerinde Bizanslılardan ayrılarak Selçuklular safına geçen Peçenekler, Dicle Kürmançlarının iki ana kolundan güneydeki Beçene Kolu, Ankara-Çukurova Halep bölgelerindeki Türkmen oymaklarından Peçenekler bu boydandır.

  c) Çavuldur/Çavındır: “Ünlü, şerefli, cavlı” anlamındadır. Türkmenistan’da Mangışlak Çavuldurları, Çorum çevresindeki Çavuldur ve Anadolu’daki Çavdar Türkmen oymakları, Erzurum ve çevresindeki Çoğundur adlı köyler bu boyun adından gelmektedir.

  d) Çepni: “Düşmanı nerede görse savaşıp hemen çarpan, vuran ve hızlı savaşan” anlamındadır. Rize-Sinop arasındaki çok usta demirci Çepniler ve Çebiler, Kırşehir, Manisa-Balıkesir çevresindeki ve Kars ile Van bölgelerinde Türkmen Oymağı Çepniler bulunmaktadır.

  2. Dağ-Alp/Dağ Han: Sembolü uçkuş. Oğulları:

  a) Salgur/Salur: “Vardığı yerde kılıç ve çomağı ile iş görür” anlamındadır. Kars ve Erzurum hâkimi Salur Kazan Han Sülâlesi, Sivas-Kayseri hükümdarı âlim ve şair Kadı Burhâneddin Ahmed ve Devleti, Fars Atabegleri, Salgurlular, Horasan’daki Teke-Yomurt ve Sarık adlı Türkmenlerin çoğu bu boydandır.

  b) Eymür/Imır/İmir: “Pek iyi ve zengin” anlamındadır. Akkoyunlu, Dulkadirli ve Halep Türkmenleri içindeki Eymürlü/İmirlü oymakları, Çıldır ve Tiflis’teki iyi halıcı ve keçeci Terekeme Oymağı bu boydandır.

  c) Ala-Yontlup/Ala-Yundlu: “Alaca atlı, hayvanları iyi” anlamındadır. Yonca kelimesi bu boyun hatırasıdır.

  d) Yüregir/Üregir: “Daima iyi iş ve düzen kurucu” anlamındadır. Orta Toros ve Çukurova Üç-Oklu Türkmenlerinin çoğu, Adana’daki Ramazanoğulları bu boydandır.

  3. Deniz Alp/Deniz Han: Sembolü çakır. Oğulları:

  a) Iğdır/Yiğdir/İğdir: “Yiğitlik, büyüklük” anlamındadır. İçel’in Bozdoğanlı Oymağı, Anadolu’da yüzlerce yer adı bırakan İğdirler, İran’da büyük Kaşkay-Eli içindeki İğdirler ve Iğdır adı, bu boyun hâtırasıdır.

  b) Beğduz/Bügdüz/Böğdüz: “Herkese tevâzu gösterir ve hizmet eder anlamındadır. Dicle Kürtleri ilbeği olup, Hazret-i Peygamber’e elçi giden (622-623 yılları arasında Medîne’ye varan), Bogduz-Aman Hanedanı temsilcisi ve Kürmanç’ın iki ana kolundan Bokhlular/Botanlar, Yenikent-Yabgularından onuncu yüzyıldaki Şahmelik’in Atabegi Kuzulu, Halep Türkmenlerinden Büğdüzler bu boydandır.

  c) Yıva/Iva: “Derecesi hepsinden üstün” anlamındadır. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşâh (1072-1092) devrinde Suriye ve Filistin’i feth eden Atsız Beğ, 12. yüzyılda Hemedân batısında Cebel bölgesi hâkimleri Berçemeoğulları, Haçlıları Halep çevresinde yenen Yaruk Beg, Güney-Âzerbaycan’daki Kaçarlu-Yıva Oymağı bu boydandır. Ankara’da çok makbul yuva kavunu bu boyun yerleştiği ve adları ile anılan köylerde yetişir.

  d) Kınık: “Her yerde aziz, muhterem” anlamındadır. Büyük ve Anadolu Selçuklu devletleri, Orta Toroslardaki Üçoklu Türkmenler, Halep-Ankara ve Aydın’daki Kınık Oymakları bu boydandır.


  NOT: Arkadaslar asagidaki Oğuz Boyları - 24 Oğuz Türk Boyu (E-Kitap) yazan yere tikladiginizda bu konunun E-Kitap seklinde hazirlanmis cok güzel bir sunumuna ulasabilirsiniz. Bu konuyla ilgilenen tüm arkadaslarin bu sunumu bilgisayarlarina indirmelerini tafsiye ederim.

  << [Linkleri görebilmek için ÜYE olmalısınız!..] >>

  ALINTI: Bilgicik.com
 2. Ömer-157

  Ömer-157 Üye

  Katılım:
  19 Kasım 2008
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  20
  Meslek:
  öğrenci
  Yer:
  trabzon
  bir sorum var çepniler nerelere yerleşmişitir genel olarak
 3. wien06

  wien06 V.I.P Vip Üye

  Katılım:
  30 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  6.268
  Beğenileri:
  57
  Ödül Puanları:
  4.480
  Meslek:
  Serbest
  Yer:
  Viyana

  Çepniler


  Çepniler, sayıları 24 olarak belirlenen Oğuz Boyları'ndan biri ve en kalabalık olanıdır. Üç - Oklar'ın Gök Han koluna bağlıdırlar. Bilindiği gibi Oğuzlar; Türkiye ve Azerbaycan Türkleri'nin, Türkmenistan, Irak ve Suriye Türkmenleri ile Gagauzlar'ın atalarıdır. Cümleden anlaşıldığı üzere Çepniler Orta Asya kökenlidir.

  Çepni isminin yer aldığı ilk yazılı metin, ilk Türk bilgini olan Kaşgarlı Mahmud'un 1070 yılında kaleme aldığı Divanü Lügati't-Türk isimli eserdir.

  Eserde Çepni Boyu, Oğuz Boyları'nın 21. sırasında gösterilmiş, damgasının resmi de verilmiştir. 13. yüzyılda yayınlanan bir başka önemli eserde Çepniler, Üç Oklar'ın 4. boyu olarak gösterilir. 16. yüzyılda, Anadolu'da Çepniler'e ait 50'ye yakın şehir adı tespit edilmiştir.

  Günümüze intikal eden kaynaklarda yer alan bilgiler, Çepniler'in, Osmanlı Hânedânı'nın mensup olduğu ve en önemli, en şerefli, en büyük Oğuz Boyu olan Kayılar'a yakın önemde bir boy olduğu kanaatini uyandırıyor. Ne var ki onların savaşçı karakterleri, önemlerini günümüze yansıtacak kalıcı ürünler meydana getirmelerini engellemiş. Çepniler'e ait kabileler, değişik tarihlerde farklı cephelerde savaşmışlar ve ordu ile gittikleri bölgelere yerleşmişler. Savaşlarda nüfusları azalmış. Belli ve kalıcı bir kültür oluşturamamışlar.

  Çepniler; 1071'de Anadolu'nun, 1277 yılından itibaren de Sinop'tan Trabzon'a kadar olan Karadeniz Bölgesi'nin fethedilmesinde çok aktif görevler üstlendiler. 1277 yılında Sinop'a saldıran Rum Pontus İmparatorluğu'nun ordusunu bozguna uğrattılar.

  Daha sonra da Samsun'dan Giresun'a kadar olan bölgeyi ele geçirdiler. Hacı Emir adlı güçlü bir Çepni, derebeyi gibi bir unvanla bölgeyi yönetiyordu. Bir grup Çepni de 1461'de Fatih Sultan Mehmed Han, Trabzon'u fethetmeye gelmeden önce, şehri kendilerine yurt edinmişti.

  Onlar, Fatih'in Ordusu'na yardımcı oldular. Elde edilen zaferde büyük payları vardır.

  Trabzon'un fethinden sonraki tarihlerde Çepniler, konar - göçer hayatı bırakıp, yerleşik düzene geçtiler. 16. yüzyıla gelindiğinde, Zonguldak'ın sahil şehri olan Amasra'dan Rize'ye kadar uzanan kıyı şeridinde nüfusun çoğunluğunu Çepniler oluşturuyordu. Ne sebepledir bilinmez, Sinop'taki Çepniler'den günümüze insan ve iz kalmamıştır. Ordu ve Giresun'un bazı ilçeleri hariç, diğer bölgelerdeki Çepni nüfusu azalmıştır.

  Çepniler, 'nerede düşman görürse hemen savaşa tutuşan insanlar' olarak bilinirler. Onlar, bu özellikleri sebebiyle 1690 yılında, Avusturya Seferi'ne çağrıldılar. Savaşa katılarak başarının sağlanmasında etkili oldular.

  Çepniler, ilk Müslüman Türk'lerdendirler. Bazı güvenilir kaynaklarda, Alevîler'in bir kolu olarak tanımlanmaktadırlar. 'Çepniler'in küçük bir bölümünün Alevî olduğu' şeklindeki bir söylemin daha doğru olacağı şüphesizdir.

  Bu gün, çoğunluğu Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan Çepniler'in Alevîlik'le ilgileri yoktur. Onlar Hanefî mezhebine mensupturlar.

  Balıkesir ili dışında; Urfa, Maraş, Adana, Ankara, (Şereflikoçhisar) Yozgat, (Keksin) Kırşehir, (Hacıbektaş) Çorum, Sivas, Manisa, (Turgutlu) İzmir, (Bergama) bölgelerinde yaşayan Çepniler arasında Bekir, Ömer ve Osman isimlerine az da olsa rastlanması, Çepniler'in çok büyük bir ekseriyetinin Alevîlik'le ilişkilerinin olmadığının göstergesidir. Bilindiği gibi Alevîler, bu üç ismi kesinlikle kullanmazlar. Son iki cümlede, Çepniler'i Alevîlik'ten tenzih eden-uzak tutan bir anlam aranmamalı. Amaç, bir gerçeğin vurgulanmasından ibarettir.

  Alevîler de, Alevî olan Çepniler de kültürümüze, ahlâki değerlerimize renk ve zenginlik katan has vatandaşlarımızdır.

  Görüldüğü gibi Çepniler, Türkiye içinde ve dışında, çok geniş bir coğrafyaya yayılmışlardır. Bu olgunun sebepleri şöyle açıklanabilir: 1- Moğol istilâları, 2- Baba İshak Türkmenleri'nin ayaklanmaları, 3- Savaşçı karakterlerinin gereği olarak savaşlara katılmaları ve savaş amacıyla gittikleri yerler fethedildikten sonra oralara yerleşmeleri.

  ÇEPNİLER VE ALEVİLİK

  Çepniler'den bir grup, Ak-Koyunlu ve onun halefi olan Safevî Devleti'nin hizmetinde bulundular. Ak-Koyunlu ve Safevî ordularında görev alan Çepniler'in bir bölümü Anadolu'ya dönmedi. İran'a yerleşti. Bir bölümü de Urfa ve Hacıbektaş'a yerleşti.

  Hacı Bektaş-ı Velî'nin ilk müritleri Çepniler'di. Ancak, Hacı Bektaş-ı Veli, hayatta iken kendisi ve müritleri Sünnî Müslüman idiler. Ölümünden sonra Bektaşilik öğretilerinde sapmalar meydana geldi. Bektaşî tarikatına mensup olanlar, Alevîlik ile özdeşleştirildi.

  İran'a yerleşen Çepniler'in ise Şiî Mezhebine geçmiş olmaları tabiî ve kaçınılmazdır.

  Balıkesir ilindeki Çepniler'in hangi etkenlerle Alevîlik kültürünü benimsedikleri bilinmiyor. Büyük bir olasılıkla onlar, Safevî Devleti'nin hizmetinde bulunanların torunlarıdır.

  Balıkesir'de Çepni kelimesi, bazı kişiler tarafından aşağılayıcı amaçla kullanılır. Bu olgunun, onların Alevî'liğinden kaynaklandığı söylenemez. Alevî kültürüne saygılı olan Balıkesir'lilerde de aynı kullanım görülmektedir.

  Balıkesir köylerindeki Çepniler arasında yüz kızartıcı olaylar, herhangi bir yerdeki, herhangi bir toplumda yaşananlardan fazla değildir. Bu yanlış tutumdan vazgeçilmesi arzu ve temennî edilir.

  Çepniler'in Alevîlik ile ilgileri yukarıda anlatılanlardan ibarettir.

  ANADOLU'DA ÇEPNİLER

  Bazı kaynaklarda, 1500'lü yılların başında, bu günkü Giresun ilimize bağlı Keşap ve Dereli ilçelerinin bulunduğu yerlerde, 'Çepni Vilâyeti' isimli bir yerleşim bölgesinin varlığı yazılıdır. Çepniler'e bu sebeple Giresun ve çevresinde sıkça rastlanır.

  Şebinkarahisar ve Alucra'da, Tirebolu'nun köylerinde Çepniler çoğunluktadır. Tirebolu şehir merkezinde yaşayanlar, hangi kökenden olurlarsa olsunlar, bütün köylülere 'Çepni' derler. O yörede, 'Çepni' kelimesi, 'köylü' ile özdeşleşmiştir.

  Çepniler, tarihin bir döneminde, uzunca bir süre, Çepni olmayan etnik grupların gıpta ettiği insanlardı. Onların saygınlıkları, 19. yüzyılda doruğa çıktı. O dönemlerde bölge halkının çoğu, kendilerinin de Çepni olduğunu iddia ediyordu. Çepniler'in ünlü kabadayısı Çepni Ali, 1828-1829 Osmanlı-Rus Harbi'ne, çevresine topladığı 300 kişi ile katılmış ve Batum'a kadar giderek Ruslar'ı zarara uğratmış, ekibi ve topladığı ganimetle yurduna döndüğünde, gıpta ve hayranlıkla karşılanmıştı. Bölgede, 'Çepni' soyadını taşıyan pek çok aile vardır.

  Ülkemizdeki Çepniler, çoğunlukla Karadeniz bölgesinde yaşıyorlar. Karadeniz coğrafyasında arazi engebeli, dağlık, ormanlık ve kayalıktır. Bu sebeple ekime elverişli alan azdır. Tarım gelişmemiştir. Halk, orta seviyenin altında bir ekonomik güce sahiptir. İmkânı olan aileler, çocuklarını okumaya yönlendirirler.

  Orta Anadolu'da yerleşik Çepniler, Osmanlı döneminde cins atlar yetiştirirlerdi. Bunlara 'At çekenler' denilirdi. Onlar devlete vergi yerine at verirlerdi.

  Günümüz Çepniler'i; çiftçilik, sütçülük, arıcılık, besicilik, fındık yetiştiriciliği ile geçim sağlamaktadırlar.

  Ülkemizde yapılan nüfus sayımlarında, boy ile ilgili tespitler yoktur. Bu sebeple, Çepni Boyu'na mensup vatandaşlarımızın ne kadar olduğunu söylemek mümkün değildir.

  Anadolu Çepniler'i 7 grupta toplanır:


  Karadeniz Çepnileri : Rum Pontus İmparatorluğu yönetimindeki Trabzon, Osmanlılar tarafından fethedilmeden önce şehre gelip yerleşen ve fetih ordusunda bulunup Trabzon'da kalan Çepniler'den oluşmaktadır. Karadeniz Çepnileri , Giresun'dan Rize'ye kadar geniş bir alana yayılmışlardır. Yoğunlukla Şebinkarahisar ve Alucra ilçelerinde ve köylerinde otururlar. Bu bölgelerdeki topraklar, günümüz Çepnileri'nin ataları tarafından kan ve can vererek alınmıştır. 'Çepni' denildiğinde, Karadeniz Çepnileri akla gelir. Çepni kelimesine, 'yiğit - gözü pek ve cesur' anlamı kazandıran Çepni'ler bunlardır.


  Ulu Yörükler: Sivas, Tokat ve Kırşehir illeri ile ilçe ve köylerinde yaşayan Çepniler'dir. Gümüşhâne'nin Kelkit ilçesinden 1520 yılında göç ettikleri biliniyor. İkinci kalabalık grubu oluştururlar.


  Bozoklar: Yozgat ili ve ilçelerine bağlı köylerde yaşayan Çepniler'dir. Bozok, esasen Yozgat'ın eski adıdır. Yozgat, günümüzde de 'İkinci Ergenekon' olarak anılmaktadır.


  Başım Kızdulu Çepnileri: Aydın ve Saruhan bölgesinde yerleşmişlerdir. 'Kızdulu' kelimesinin yazılışında bir yanlışlık yoktur. Bu tür isimlere, Anadolu'muzun başka bölgelerinde de rastlanmaktadır. Bu yöredeki Çepniler'in eski beylerinin adı Kantemir olduğundan, bunlar, 'Kantemirli' olarak da adlandırılırlar.


  Dulkadirli Çepnileri: Maraş Bölgesine yerleşmişlerdir. Sayıca azdırlar.


  Adana Çepnileri : 1519 yılında bölgeye geldiler. Çok az bir nüfusa sahiptirler. Bunlara 'At Çekenler' de denilmektedir.


  Halep Türkmenleri : Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde Suriye'ye yerleştirildiler. Avusturya Seferi'ne dâvet edilen Çepniler bunlardır. Bir kısmı sonradan Antakya'nın kuzeyindeki Gündüzlü ilçesine yerleştiler. Bir kısmı da 1728 yılında Bergama ve Turgutlu'ya geldi.


  Çepniler... Onlar, Türkçe'den başka bir dille konuşmazlar.

  Yaşadığımız coğrafyayı, onlarla birlikte vatan yaptık.

  Birlikte yaşıyoruz, dünya durdukça birlikte yaşayacağız.
 4. wien06

  wien06 V.I.P Vip Üye

  Katılım:
  30 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  6.268
  Beğenileri:
  57
  Ödül Puanları:
  4.480
  Meslek:
  Serbest
  Yer:
  Viyana
  Oğuz boylarının Anadolu'daki son durumu( günümüzdeki yerleşim yerleri)


  1-KAYI

  Kayıhan .............................................Afyon-Emirdağ
  Karaçavuş(Kürtler kayı)................................. Amasya
  Kayı (Balakayı) ............................................. Ankara-Yenimahalle-Kazan
  Yenikayı (Zirkayı ).......................................... Ankara-Yenimahalle-Yenikent
  Kayı .................................................. .......... Ankara-Güdül
  Kayısopran........................................ ............ Bolu-Gerede
  Kayı.............................................. ............... Burdur-Çeltikçi
  Demirli ( Kayı )............................................... Burdur-Ağlasun-Karaaliler
  Kayıçivi.......................................... ...............Çankırı-Kargın
  Gölezkayı......................................... ............. Çankırı-Eldivan
  Hisarcıkkayı...................................... ............. " "
  Kayı.............................................. ............... Çankırı-Ilgaz-Belören
  Kayılar (Kayıbekir)....................................... ...Çankırı-Orta
  Kayıören.......................................... ............. Çankırı-Orta
  Çaparkayı......................................... ............ Çankırı-Şabanözü
  Kayı.............................................. .............. Çorum-Merkez
  Kayı .................................................. .......... Çorum-İskilip
  Kayı.............................................. .............. Çorum-Mecitözü
  Kayhan (Kayhanköy )..................................... Denizli-Merkez
  Kayı (Selmik).......................................... ....... Diyarbakır-Bismil-Yukarısalat
  Kayı (Yukarışingirik).................................. .... Diyarbakır-Dicle
  Kayı.............................................. .............. Erzincan-Refaiye-Akarsu
  Kayı.............................................. .............. Eskişehir-Çifteler
  Kayı.............................................. .............. Eskişehir-Mihalıççık
  Kayhan( Kayıhan).......................................... Giresun-Bulancak
  Kayı.............................................. .............. Isparta (Merkez)
  Kayı.............................................. .............. Kastamonu-Kuzkaya
  Kurtkayı (Merzuklar)...................................... " " Kayıköy........................................... ............ Kastamonu-Daday
  Aşağıkayı......................................... ............. Kastamonu-Tosya
  Yukarıkayı........................................ ........... " "
  Kayıcılar......................................... ............. Konya-Bozkır-Belören
  Kayı.............................................. .............. Kütahya-Emet
  Kayı.............................................. .............. Kütahya-Tavşanlı
  Kayı.............................................. .............. Nevşehir-Hacıbektaş
  Kayı.............................................. .............. Niğde-Bor
  Kayı ( Hedil )................................................. Mardin-İdil-Haberli
  Kayı.............................................. .............. Sivas-Suşehri-Akıncılar
  Kayı.............................................. .............. Tekirdağ ( Merkez )

  2-BAYAT

  Şambayadı......................................... .......... Adana (Merkez)
  Şambayat(Bucak)................................... ....... Adıyaman-Besni
  Bayatcık.......................................... ............ Afyon (Merkez )
  Bayat(Hambarcın).................................. ....... Afyon-Emirdağ
  Bayat............................................. ............ Amasya(Ezine)
  Bayat............................................. ............ Amasya(Merzifon)
  Bayat............................................. ............ Ankara-Ayaş
  Küçükbayat(Bayatatik)............................. ..... Ankara-Bala-Karakeçili
  Zümrütova (Bayat )....................................... Antalya-Elmalı-Akçay
  Bayat............................................. ............ Antalya-Korkuteli
  Bayatbademleri.................................... ......... " - "
  Bayat............................................. ............. Aydın-Konakpınar
  Bayat............................................. ............. Bilecik-Gölpazarı
  Yakabayat......................................... .......... Bolu-(Merkez)
  Bayatlar.......................................... ............ Çanakkale-Yenice-hamdibey
  Bayat............................................. ............. Çorum-Merkez(ilçe)
  Bayat............................................. ............. Çorum-Kargı
  Bayat............................................. ............. Denizli-Çivril
  Bayat ( Füseyni).......................................... ... Diyarbakır-Çermik
  Bayatlı........................................... .............. Gaziantep(Merkez)
  Bayatköyü......................................... ........... Isparta-Atabey
  Özbayat (Gemenbayat).................................... Isparta-Yalvaç
  Bayatdoğanşali.................................... .......... Kars-Iğdır-Taşburun
  Bayat............................................. ............. Kastamonu-Tosya
  Bayat............................................. ............. Konya-Hatip
  Yağlıbayat........................................ ............ Konya-Obruk
  Bayat............................................. ............ Konya-Beyşehir
  Karabayat......................................... .......... Konya-Beyşehir-Doğanbey
  Bayat............................................. ............ Kütahya-Aslanapa
  Bayat............................................. ............ Kütahya-Sabuncu
  Bayat............................................. ............ Manisa-Gördes
  Bayat............................................. ............ Manisa-Soma
  Bayat............................................. ............ Niğde-Bor
  Bayat............................................. ............. Sakarya-Geyve
  Bayat............................................. ............. Sinop-Durağan
  Kalınbayat........................................ ........... Urfa-Hilvan-Gölcük
  Bayatören (Bayatviran)................................... Yozgat-Osmanpaşa


  3-ALKA-EVLİ

  Halkahavlı........................................ ........... Samsun-Vezirköprü
  Halkaavlu......................................... ........... Manisa-Kırkağaç-Gelembe

  4-KARA- EVLİ

  Karaevli.......................................... ........... Kastamonu-Kuzyaka
  Karaevli.......................................... ........... Tekirdağ-Merkez
  Karaevligeriş..................................... .......... Zonguldak-Çaycuma-Perşembe
  Karaevliçavuş (Çilesizoğlu)............................. " " "

  5-YAZIR

  Yazır............................................. ............ Ankara-Çubuk
  Yazır............................................. ............ Antalya-Korkuteli
  Kumluca yazırı(iydiryazırı)............................. Antalya-Kumluca
  Yazır ( Finike yazırı)..................................... Antalya-Finike
  Yazır............................................. ............ Aydın-Karacasu
  Yazırlı........................................... ............ Aydın-Na.....
  Gölcük ( Yazır)............................................ Burdur-Gölhisar-Çavdır
  Yazır............................................. ............ Burdur- Ağlasun
  Yazır............................................. ............ Çorum- Sungurlu-Boğazkale
  Yazır............................................. ............ Denizli-Acıpayam
  Yazır............................................. ............ Denizli-Çal
  Yazır............................................. ............ Edirne-Enez
  Yazır............................................. ............ Eskişehir-Sivrihisar-Günyüzü
  Yazır............................................. ............ Gaziantep-Nizip-Barak
  Yazır............................................. ............ Kayseri-Merkez
  Yazır............................................. ............ Konya-Sille
  Yazır............................................. ............ Konya-Doğanhisar
  Yazır ( Kuzeyrip )......................................... Mardin-Savur-Sürgücü
  Yazır............................................. ............ Tekirdağ-Barboros

  6- DÖĞER

  Döğer............................................. .......... Afyon-İhsaniye
  Aşağı Düver............................................. .. Bolu-Gerede-Çavuşlar(Dörtdivan)
  Yukarı-Döğer............................................. " " " "
  Düğer............................................. .......... Burdur (Merkez)
  Döğer (Dibni)........................................... .. Diyarbakır-Dicle
  Döver (Düver)........................................... . Hatay-Harbiye
  Düverlik.......................................... ......... İzmir-Torbalı
  Düğer............................................. ......... Kayseri-Himmetdede
  Döğer (Düğer)........................................... . Konya-Ilgın
  Düğer............................................. .......... Mugla-Fethiye-Kemer
  Düğer............................................. .......... Sivas-Hafik
  Düğer............................................. .......... Urfa-Hilvan-Ovacık

  7- DODURGA

  Dodurga........................................... ......... Afyon-Sandıklı
  Dodurga........................................... ......... Ankara-Yenimahalle
  Dodurga........................................... ......... Bilecik-Bozüyük
  Yeni Dodurga........................................... .. Bilecik-Bozüyük-Dodurga
  Dodurga........................................... ......... Bolu( Merkez)
  Dodurga........................................... ......... Bolu-Mudurnu
  Dodurga........................................... ......... Çankırı-Çerkeş
  Dodurga........................................... ......... Çankırı-Orta
  Dodurga........................................... ......... Çorum-Osmancık
  Aşağı Dodurga(Dodurgalar) .......................... Denizli Acıpayam
  Yukarı Dodurga(Dodurgalar)........................ " "
  Dodurga........................................... ........ Mugla-Fethiye-Eşen
  Dodurga........................................... ........ Sinop-Boyabat
  Demiryut(Tödürge)................................. ..... Sivas-Zara
  Dodurga........................................... ......... Tokat-Çamlıbel
  Dodurga........................................... ......... Zonguldak-Ulus

  8- YAPARLI

  Yeni Yapar............................................. .... Bolu-Gerede
  Eski Yapar............................................. .... Çorum-Alaca

  9- AVŞAR ( AFŞAR )

  Afşar............................................. ............ Afyon-Dinar-Dombayova
  Avşar............................................. ........... Amasya-Ezine
  Afşar............................................. ............ Ankara-Bala
  Büyük Afşar............................................. ... Ankara-Delice
  Küçük Afşar............................................. ... Ankara-Delice
  Afşar............................................. ............. Ankara-Güdül
  Afşar............................................. ............. Ankara-Kalecik-Çandır
  Avşar (Burhaniye)....................................... .. Ankara-Polatlı
  Afşar............................................. ............. Şereflikoçhisar-Ağaçören
  Avşar (Afşar)........................................... .... Antalya-Elmalı_Akçay
  Avşar............................................. ............ Aydın-Söke
  KocaAvşar......................................... ..........Balıkesir-Merkez
  Çam Avşar............................................. ......Balıkesir-Balya
  Afşar(Afşargıdırıç-Afşargidiriç)........................Bolu-Merkez
  Afşartarakçı...................................... ........... Bolu-Gerede
  BirinciAfşar(afşarevvel).......................... .........Bolu-Gerede
  İkinci Afşar(afşarsanı).................................. ... " "
  Afşar............................................. ............. Bolu-Mengen-Gökçesu
  Afşar............................................. ............. Bursa-Yenişehir
  Afşar............................................. ............. Çankırı-Çerkeş
  Avşar............................................. ............. Çorum-Kargı-Hacıhamza
  Menteşe(Afşar).................................... ..........Denizli-Honoz
  KarahüyükAfşarı................................... .........Denizli-Acıpayam
  KumAfşarı......................................... ........... " "
  Avşarözü(Hüseyinşeyh)............................. ...... Erzincan-Refaiye
  YakaAvşar......................................... ..........Isparta-Eğridir-Aksu
  Afşar............................................. ..............Isparta-Gelendost
  Afşar............................................. ............. Kastamonu-İhsaniye(Araç)
  Afşargüney........................................ ...........Kastamonu-Küre
  Afşarimam......................................... ........... " "
  Afşar............................................. ..............Kastamonu-Taşköprü
  Avşarpotuklu...................................... ..........Kayseri-Pınarbaşı
  Avşarsöğütlü...................................... ...........Kayseri-Pınarbaşı-Pazarören
  Büyüksöbeçimen( Avşar)................................. Kayseri-Sarız
  BayAfşar.......................................... ............Konya-Beyşehir
  KüçükAfşar........................................ .......... " "
  Afşar............................................. .............Konya-Çumra-Dinek
  Afşar............................................. .............Konya-Hadim-Taşkent
  Afşarlı........................................... ............. Konya-Kadınhanı-Kurtasanlı
  Afşar............................................. .............Kütahya-Emet-Pazarören(örencik)
  Afşar(Kürtleravşarı).............................. ........ Kahramanmaraş-Merkez
  Avşarlı........................................... ............ Kahramanmaraş-Türkoğlu
  Avşar............................................. ............ Mugla-Milas
  Afşar............................................. .............Manisa-Sarıgöl
  Avşar............................................. ............Manisa-Gördes-Köprübaşı
  Avşar............................................. ......... Manisa-Turgutlu
  Avşarcık.......................................... ......... Sivas-Divriği
  Avşar............................................. ............Sivas-İmranlı-Karacaören
  Avşar............................................. ............Sivas-Suşehri-Akıncılar
  Avşarören(Avşarveran)............................. .... .Sivas-Kangal-(Akpınar)
  Avşar............................................. ............Sivas-Zara-Şerefiye
  Avşar(Apşur)...................................... .........Tekirdağ-Barboros
  Avşarağzı......................................... ...........Tokat-Çamlıbel
  Avşaralanı........................................ ........ Yozgat-Çayıralan
  Afşar............................................. ........... Zonguldak-Eflani

  10- KIZIK

  Kızık............................................. ......... Afyon-Sandıklı
  Kızık............................................. ......... Amasya-Gümüşhacıköy-Saraycık
  Kızık(Ravlıkızıgı)................................ ...... Ankara-Çubuk-Akyurt
  Kızık............................................. ......... Ankara-Kızılcahamam(Çeltikçi)
  Kızıklı........................................... ......... Balıkesir-Burhaniye
  Kızık............................................. ......... Balıkesir-Manyas
  Kızıksa( Kızılköy)....................................... " - "
  Kızık............................................. ......... Bolu-Seben
  Sarıkaya( Kızık)........................................ Bolu-Kıbrıscık
  Cumalıkızık....................................... ...... Bursa(Merkez)
  Fidye Kızık............................................. .. Bursa(Merkez)
  DereKızık......................................... ....... Bursa-Gürsu
  HamamlıKızık...................................... .... Bursa-Gürsu
  Kızıklı........................................... ......... Çorum-Alaca
  Kızık Hamurkesen..................................... Gaziantep-Merkez
  Övündük (YenidinekKızık).......................... " "
  Kızık............................................. ......... Kahramanmaraş-Andırın
  Kızık............................................. ......... Kayseri-Güneşli
  Kızık............................................. ......... Kayseri-Develi
  Kargınkızıközü.................................... ..... Kırşehir-Kaman
  Yenigüdemem (Kızık)................................. Karaman
  Kızık............................................. ......... Kütahya-Emet-Örencik
  Kızık............................................. ......... Kütahya-Köprüören
  Kızık............................................. ......... Kütahya-Simav
  Kızık (Kınık)........................................... . Malatya-Arguvan
  BüyükKızık........................................ ..... Sinop-Gerze-Dikmen
  KüçükKızık........................................ ..... " - " - "
  Kızık............................................. ......... Sivas-Zara-Şerefiye
  Kızık............................................. ......... Tokat-Çamlıbel
  Kızık............................................. ......... Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı

  11- BEĞ- DİLİ

  Beydili........................................... ........ Ankara-Nallıhan
  Beydili........................................... ........ Ankara-Nallıhan-Beydili
  Beydili ( Ovacık )..................................... Çankırı-Orta(Ovacık)
  Beydini........................................... ....... Çankırı-Ovacık
  Bedil............................................. ........ Çankırı-Çerkeş
  Beydili........................................... ........ Çorum-Merkez
  Beydili........................................... ........ Çorum-Bayat
  Beydili........................................... ........ Denizli-Çivril-Işıklı
  Beydili (Arabanbeydilli)............................. Gaziantep-Araban
  Beydili........................................... ........ Isparta-Sütçüler
  Beydili........................................... ........ İçel-Gülnar
  Beydili........................................... ........ Karaman
  Beydili........................................... ........ Sivas-Hafik

  12- KARGIN

  Kargın............................................ ....... Afyon-Sandıklı
  Kargın............................................ ....... Ankara-Çubuk
  Kargın............................................ ....... Ankara-Kalecik-Çardır
  Kargın............................................ ....... Kırıkkale-Balışeyh(Balışık)
  Kargın............................................ ....... Antalya-Korkuteli
  Kargın............................................ ....... Balıkesir-Bigadiç
  Kargın............................................ ....... Çorum-Alaca
  Derekargın........................................ ..... Çorum-İskilip
  Kargın............................................ ...... Erzincan-Tercan
  Kargın............................................ ...... Eskişehir-Merkez
  Karkın............................................ ...... Eskişehir-Sivrihisar
  Kargın............................................ ....... Kastamonu-Tosya
  Kargın-Kızıközü...................................... Kırşehir-Kaman
  Kargın-Meşe.......................................... " - "
  Kargın-Selimağa..................................... " - "
  Kargın-Yenice........................................ " - Mucur
  Karkın............................................ ...... Konya-Çumra
  Dedekarkın........................................ ..... Malatya-Yazıhan
  Kargın............................................ ....... Manisa-Turgutlu-Ahmetli
  Kargınışıklar..................................... ..... Manisa-Demirci-Karbasan
  Kapugargın(Kargınkürü)........................... Muğla-Köycegiz-Ortaca
  Kargın............................................ ....... Aksaray-Taşpınar
  Kargın............................................ ....... Sivas-Koyulhisar
  Kargın............................................ ....... Sivas-Yıldızeli-Çırçır
  Kargın (Demenikargın).............................. Tokat-Çamlıbel
  Kargıncık (Karkıncık)............................... " - "
  Kargın............................................ ....... " - Turhal
 5. wien06

  wien06 V.I.P Vip Üye

  Katılım:
  30 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  6.268
  Beğenileri:
  57
  Ödül Puanları:
  4.480
  Meslek:
  Serbest
  Yer:
  Viyana
  13- BAYINDIR

  Bayındırlı........................................ ....... Adana-Bahçe-Haruniye
  Bayındır.......................................... ....... Ağrı-Tutak
  Bayındır.......................................... ....... Ankara-Çankaya
  Bayındır.......................................... ....... Ankara-Çamlıdere-Peçenek
  Bayındır.......................................... ....... Antalya-Elmalı
  Bayındır.......................................... ........ Antalya-Kaş
  Bayındır.......................................... ....... Aydın-Na.....
  Ovabayındır....................................... ..... Balıkesir-Merkez
  Bayındır.......................................... ....... Bolu-Göynük
  Bayındır.......................................... ...... Burdur-Merkez
  Bayırköy(Bayındır)................................ ... Burdur-Gölhisar-Çavdır
  Bayındır.......................................... ....... Burdur-Yeşilova
  Bayındır(KokarcaMamure)......................... Bursa-İznik
  Bayındır.......................................... ....... Bursa-Orhaneli-Büyükorhan
  Bayındır.......................................... ....... Çankırı(Merkez)
  Bayındır.......................................... ....... Çankırı-Çerkeş
  Bayındır.......................................... ....... Çankırı-Eskipazar
  Derebayındır...................................... ..... Çankırı-Orta
  Ortabayındır(Yenicebayındır)..................... " - "
  Tutmaçbayındır.................................... ... " - "
  Bayındır.......................................... ...... Çorum-Mecitözü
  Bayındır(Arapkent)................................ .. Diyarbakır-Bismil-Tepe
  Bayındır.......................................... ...... Elazığ-Keban
  Bayındır.......................................... ...... Erzurum-İspir-Pazaryolu
  Bayındır.......................................... ...... Erzurum-Tekman-Gökoğlan
  Aşağıbayındır..................................... .... Gaziantep-Nizip
  Yukarıbayındır.................................... ... Gaziantep-Nizip
  Bayındır.......................................... ...... Giresun-Bulancak-Kovancık
  Bayındır.......................................... ...... Gümüşhane-Yağmurdere
  Bayındır.......................................... ...... İçel-Silifke
  Bayındır.......................................... ...... İzmir
  Bayındır.......................................... ...... Kastamonu-Kuzyaka
  Bayındır.......................................... .... Kırşehir-Kaman
  Bayındır.......................................... .... Konya-Beyşehir
  Bayındır.......................................... .... Samsun-Kavak
  Bayındır (Melüller)................................ Sivas-Kangal-Kavak

  14 - PEÇENEK

  Peçenek........................................... .... Adana-Bahçe-Haruniye
  Peçenek........................................... .... Ankara-Altındağ
  Peçenek........................................... .... Ankara-Çamlıdere
  Peçenek( Bala)...................................... Ankara-Çubuk-Sirgeli
  Peçene............................................ ..... Eskişehir-Çifteler
  Biçer (Peçene)....................................... Konya
  Peçenek(Mirkefşin)................................ . Mardin-İdil

  15- ÇAVULDUR (ÇAVUNDUR )

  Çavuldur (Çavundur).............................. Amasya-Merzifon
  Aşağıçavundur..................................... .. Ankara-Çubuk
  Yukarıçavundur.................................... . Ankara-Çubuk
  Turunçova (Çavdır)................................. Antalya-Finike
  Çavdır............................................ ..... Anatlya-Kaş-Kalkan
  Çavdır............................................ ..... Aydın-Bozdoğan
  Çavdır............................................ ..... Burdur-Gölhisar
  Çavundur.......................................... ... Çankırı-Kurşunlu-Atkaracalar
  Çavundur (Licek/Lico)............................. Diyarbakır-Lice-Kayacık
  Çavundur.......................................... ... Isparta-Şarkikaraağaç
  Çavundur.......................................... ... Kastamonu(Merkez)
  Çavundur.......................................... ... Kastamonu-Kuzyaka
  Çavdır............................................ ..... Manisa-Soma
  Çavdır............................................ ..... Muğla-Ula-Kavaklıdere

  16- ÇEPNİ (ÇETMİ)

  Çepni............................................. ...... Afyon-Sandıklı-Hocalar
  Çetmi............................................. ...... Amasya-Gümüşhacıköy
  Çepnişabanlı...................................... .... Şereflikoçhisar-Ağaçören
  Çepni............................................. ...... Balıkesir-Bandırma-Edincik
  Yeniçepni(Çerkezcetni)............................ . Bilecik-Bozüyük
  Yürükcetmi(Yürükcetni)........................... Bilecik-Bozüyük
  Çepni............................................. ...... Bolu-Merkez
  Çepni............................................. ...... Bolu-Mudurnu
  Çepni............................................. ...... Bursa-Mudanya
  Küçükçetmi........................................ ... Çanakkale-Küçükkuyu-Ayvacık
  Yeşilyurt(Büyükçetmi)............................. . Çanakkale-Ayvacık-Küçükkuyu
  Çetmi............................................. ...... Çanakkale-Ezine
  Çetmi............................................. ...... Çorum-İskilip
  Göletçetmi........................................ ..... Çorum-Kargı
  Çepni............................................. ....... Giresun-Espiye
  Çayırlı(Çetmi).................................... ..... İzmir-Tire
  Çepni............................................. ...... Kastamonu-Çatalzeytin
  Çetmi............................................. ...... Kastamonu-Taşköprü
  Çepni............................................. ...... Kastamonu-Kengiri-Tosya
  Çepni............................................. ...... Kırşehir-Merkez-Çiçekdağı
  Çetmi............................................. ...... Konya-Beyşehir-Üzümlü
  Çetme............................................. ..... Konya-Doğanhisar
  Çetmi............................................. ...... Konya-Hadim-Taşkent
  Çepniharmandalı(Yobazharmandalı)............ Manisa-Saruhanlı
  Çepnimuradiye..................................... .. Manisa-Saruhanlı
  Çepnibektaş....................................... .... Manisa-Turgutlu
  Çepnidere......................................... ..... Manisa-Turgutlu
  Çepni............................................. ...... Samsun-Alaçam
  Çitme............................................. ...... Sivas-Divriği-Gedikpaşa
  Çepni............................................. ...... Sivas-Gemerek
  Dereçepni(Kötüçepni).............................. Yozgat-Boğazlıyan
  Yazıçepni......................................... ..... Yozgat-Boğazlıyan

  17- SALUR

  Salur............................................. ....... Antalya-Elmalı
  Salur............................................. ....... Antalya-Kumluca
  Salur............................................. ....... Antalya-Manavgat
  Salur............................................. ....... Bolu-Gerede
  Salur............................................. ....... Çankırı-Orta
  Salur............................................. ....... Çorum-Seydim
  Salur............................................. ....... ErzincanRefahiye-Akarsu
  Salur............................................. ....... Isparta-Şarkikaraağaç
  Salur............................................. ....... Kayseri-Güneşli
  Salur............................................. ........ Karaman
  Salur............................................. ........ Konya-Karapınar

  Salur............................................. ........ Manisa-Gördes
  Salurçiftliği..................................... ........ " - "
  Salur............................................. ........ Samsun-Ladik
  Salur............................................. ....... Tokat-Artova
  Salur............................................. ....... Tokat-Zile-Boztepe
  Salur............................................. ....... Yozgat-Sorgun

  18- EYMÜR (EYMİR)

  Eskieğmir......................................... .... Afyon-İhsaniye
  Eymir............................................. ...... Amasya-Merzifon-Alıcık
  Kıreymir.......................................... .... Amasya-Merzifon-Sarıbuğday
  Eymir(Eğmir)...................................... .. Amasya-Suluova
  İymir(Eymür-iğmir)................................ Ankara-Yenimahalle-Kazan
  Aşağıemirler...................................... .... Ankara-Çubuk
  İmirli............................................ ....... Ankara-Delice
  İğmir............................................. ...... Ankara-kızılcahamam-Pazar
  Eymir............................................. ..... Nallıhan
  Eymir(Eğmir)...................................... .. Antalya-Elmalı
  Dağeymiri(dağemiri)............................... . Aydın-Merkez
  Ovaeymiri(Ovaemiri)............................... Aydın-Merkez
  Eymir............................................. ...... Aydın-Karacasu
  Eğmir............................................. ...... Balıkesir-Havran
  Eymir(Eymur-Eymür).............................. Bolu-Gerede
  Eymir............................................. ...... Bursa-İnegöl
  Eymir............................................. ...... Çorum-Merkez
  Eğmir............................................. ...... Giresun-Aluçra-Çamoluk
  Eymür............................................. ..... Giresun-Tirebolu
  Eymür............................................. ..... Gümüşhane-Bayburt-Demirözü
  Eymür............................................. ..... Gümüşhane-Kelkit
  Yakaemir(Yakaeymür)............................. Isparta-Şarkikaraağaç
  Eymir............................................. ...... Kastamonu(Merkez)
  Eymir(Eğmir)...................................... ... Kütahya-Altıntaş
  Eymir............................................. ...... Malatya-Arapkir
  Eymir............................................. ...... Malatya-Arguvan
  Eymirli(Tibyat)................................... .... Mardin-Kızıltepe
  Eymür............................................. ..... Ordu-Ulubey
  Eymir............................................. ...... Samsun-Havza
  Eymir............................................. ...... Sinop-Gerze
  Eymir............................................. ...... Sivas-Hafik
  Eymir............................................. ...... Sivas-Kangal-Kavak
  Eymir............................................. ...... Sivas-Zara
  Eymür............................................. ..... Tokat-Reşadiye
  Eymir............................................. ...... Yozgat-Sorgun

  19- ALA-YUNDLU

  Alayund........................................... ...... Kütahya-Merkez
  Alayunt(Arbay).................................... .... Mardin-Midyat-Dargeçit(Kerburan)

  20- YÜREĞİR

  Yüreğil........................................... ........ Afyon-Dazkırı
  Yüreğil........................................... ........ Afyon-Emirdağ
  Üreğil............................................ ........ Ankara-Beypazarı-Uruş
  Yüreğil........................................... ....... Ankara(semt adı)
  Yüreğil (Menderesboğazı)........................... Balıkesir-Sındırgı
  Yeniyüreğil....................................... ...... Bilecik-Bozüyük-Dodurga
  Yüreğil........................................... ....... Burdur-Bucak-Kızılkaya
  Yeşilköy(Yüreğil.................................. .... Burdur-Tefenni
  Üreğil............................................ ........ Bursa-Orhangazi
  Yüreğil(Yüreyil).................................. ..... Denizli-Acıpayam
  Dilek(Öregel)..................................... ..... Giresun-Şebinkarahisar
  Karademir......................................... .... Giresun-Tirebolu
  Yüreğil........................................... ....... Kayseri-Güneşli
  Eskiyüreğil(Atikyüreğil).......................... .. Kütahya-Köpüören
  Oluklu(İregül) .................................... Ordu-Fatsa
  Öreğil(Üreğil).................................... ..... Sivas-Hafik
  Büyükyüreğil...................................... .... Sivas-Şarkışla
  Küçükyüreğil...................................... .... Sivas-Şarkışla

  21- İĞDİR

  İğdir(Iğdır)...................................... ....... Ankara-Kızılcahamam-Pazar
  Kumlucayazırı(İydiryazırı)........................ . Antalya-Kumluca
  Iğdır............................................. ......... Bolu-Düzce-Gümüşova
  İğdir............................................. ......... Burdur-Yeşilova
  İğdir............................................. ......... Bursa-Gürsu
  İğdir(Iğdır)...................................... ....... Çankırı-Kurşunlu
  İğdir(Iğdır)...................................... ....... Çankırı-Yapraklı
  İğdir............................................. ........ Denizli-Çivril
  İğdir( Iğdır)........................................... Eskişehir-Sarıcakaya
  İğdir............................................. ....... Gümüşhane-Bayburt-Naden
  İğdir ( Cerit )......................................... İçel-Merkez
  Iğdır............................................. ...... Iğdır( il)
  İğdir ( Iğdır).......................................... Kars-Selim
  Nefsiiğdir (İğdir).................................... Kastamonu-Araç-İğdir
  İğdir............................................. ....... Kastamonu-Araç
  İğdirkışla........................................ ...... Kastamonu-Araç
  İğdir............................................. ....... Kastamonu-Küre
  İğdir(Iğdır)...................................... ...... Malatya-Hekimhan
  İğdir............................................. ....... Samsun-Bafra-Kolay
  İğdir............................................. ....... Sivas-Zara-Beypınarı
  İğdir............................................. ....... Tokat-Artova
  İğdir............................................. ....... Tokat-Zile
  Başiğdir.......................................... ...... Zonguldak-Ereğli (Eflani)

  22- BÜĞDÜZ

  Büğdüz............................................ ....... Ankara-Çubuk-Akyurt
  Büğdüz............................................ ....... Burdur-Merkez
  Büğdüz............................................ ....... Çankırı-Orta
  Büğdüz............................................ ....... Çorum-Merkez
  Büğdüz............................................ ....... Eskişehir-Alpu
  Büğdüz(Büydüz).................................... ... Gaziantep-Oğuzeli
  Büğdüz(Büğüz)..................................... .... Kırşehir-Kaman

  23- YIVA ( YUVA )

  Yuvaköy........................................... ....... Amasya-Ezine
  Yuva.............................................. ........ Ankara-Yenimahalle
  Yuva.............................................. ........ Ankara-Çubuk-Sirgeli
  Yuva.............................................. ......... Antalya-Elmalı
  Yuvalılar......................................... ........ Antalya-Finike
  Yuvacık........................................... ........ Antalya-Kaş-Kalkan
  Yuva.............................................. ........ Bolu-Merkez
  Yuva.............................................. ........ Bolu-Seben
  Yuva.............................................. ........ Burdur-Ağlasun-Kızılkaya
  Yuva.............................................. ........ Burdur-Tefenni
  Yuvalak........................................... ....... " - "
  Yuvalar........................................... ....... Çanakkale-Çan
  Yuva.............................................. ........ Çankırı-Orta
  Yuva.............................................. ........ Çorum-İskilip
  Yuva.............................................. ........ Denizli-Çivril-Işıklı
  Yuvaköy........................................... ...... Giresun-Dereli_Yavuzkemal
  Yuvalı............................................ ........ Hatay-Hassa-Aktepe
  Aşağıyuva......................................... ....... Kastamonu-Kuzyaka
  Yuvacık........................................... ........ Koçaeli-Bahçecik
  Yuva.............................................. ........ Nevşehir
  Yuva.............................................. ........ Aksaray-Taşpınar
  Yuva.............................................. ......... Sivas-Divriği-Sincan
  Yuva.............................................. ......... Sivas-Gürün-Konakpınar
  Yuva.............................................. ......... Sivas-Saray

  24- KINIK

  Kınık............................................. ........... Afyon-Dinar-Haydarlı
  Kınık............................................. ........... Afyon-Sandıklı-Karadirek
  Kınık............................................. ........... Afyon-Sinanpaşa(Sincanlı)
  Kınık............................................. ........... Ankara-Yenimahalle-Kazan
  Kınık............................................. .......... Ankara-Kalecik-Çandır
  Kınık............................................. .......... Ankara-Kızılcahamam(Çeltikçi)
  Kınık............................................. .......... Ankara-Kızılcahamam-Pazar
  Kınık............................................. ....... Antalya-Kaş-Kalkan
  Kınık............................................. .......... Balıkesir-İvrindi
  Kınık............................................. .......... Balıkesir-Sındırgı
  Kınık............................................. .......... Bilecik-Yarhisar
  Kınık(Hotanlı).................................... ....... Bilecik-Pazaryeri
  Sazak Kınık............................................. . Bolu- Merkez
  Susuzkınık........................................ ........ Bolu-Merkez
  Kınık............................................. .......... Bolu-Akçakoca
  Adakınık.......................................... ......... Bolu-Gerede-Çavuşlar(Dörtdivan)
  Aşağıkınık(Kınıkzır).............................. ...... Bolu-Göynük
  Yukarıkınık(Kınıkbala)............................ .... Bolu-Göynük
  Kınık............................................. .......... Bursa-İnegöl
  Kınık............................................. .......... Bursa-Orhaneli-Büyükorhan
  Kızıllar(Kınık)................................... ........ Çankırı-Çerkeş
  Kınıkdelileri..................................... ......... Çorum-Merkez
  Kınık............................................. ........... Çorum-Seydim
  Kınıklı........................................... ........... Denizli-Merkez
  Kınıkyeri......................................... ......... Denizli-Çameli
  Kınık............................................. .......... Eskişehir-Sivrihisar
  Kınık............................................. .......... Giresun-Şebinkarahisar
  Kınık(ilçe)....................................... ......... İzmir
  Kınıkköy(Kınıkkoz)................................ .... K.Maraş-Süleymanlı
  Kınık............................................. .......... Kastamonu-Devrikani
  Kınık............................................. .......... Kastamonu-Tosya
  Yazıkınık......................................... ......... Kırşehir-Mucur
  Kınık(Abadaniye).................................. ..... Konya( Aşağıpınarbaşı)
  Kınık............................................. .......... Konya-Bozkır
  Kınık............................................. ........... Kütahya-Merkez
  Kınık............................................. .......... Kütahya-Simav
  Kızık(Kınık)...................................... ........ Malatya-Arguvan
  Tatkınık.......................................... ......... Malatya-Arguvan
  Kınık............................................. .......... Manisa-Gördes-Köprübaşı
  Kınık............................................. .......... Manisa-Kırkağaç(Gelenbe)
  Kınık............................................. .......... Manisa-Selendi
  Kınık............................................. .......... Muğla-Fethiye-Seki
  Kınıklar.......................................... .......... Tekirdağ-İnecik
  Kınık............................................. ........... Tokat-Almus

  ( Araştırma: Prof. Dr.TuncerGÜLENSOY)

  İçinde belirtilen isimler yerleşimlerin 1968 yılından önceki adlarıdır. Bu araştırma Kültür Bakanlığı Folklor Araştırma Dairesi Yayınlarından 1977 Basımı Türk Halkbilim Araştırma Yıllığından alıntıdır. Son dönemde yeni iller oluşması sebebi ile bazı yerlerin bağlı olduğu iller değişmiş olabilir.

Sayfayı Paylaş

Gelen aramalar...

 1. yakaafsar kokeni

  ,
 2. günümüz menteseogullari

  ,
 3. keşap rum köyleri